Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 37
7 juli 2017
Agenda:  
7 juli: laatste schooldag, de vakantie begint om 11:45 uur.
21 augustus: eerste schooldag.
11/12/13 sept.: kamp Bovenbouw

Laatste schooldag

In de afgelopen dagen zijn alle kinderen weer naar de zomervakantie toegegroeid. De oudste leerlingen voerden hun musicals op en namen afscheid, alle leermiddelen werden uit de kasten gehaald, schoongemaakt en weer teruggeplaatst, er werden spelletjes gespeeld en laatste lessen afgemaakt en éindelijk was het dan zover...: zés weken zomervakantie! Alle Elckerlyc-medewerkers wensen u en uw kinderen een hele fijne vakantie toe. We hopen u weer te ontmoeten op 21 augustus! (meer 'laatste schooldagfoto's'  in de App!)....vele handen maken licht werk!

...Bieb zoekt

Op de oproep van de bieb voor nieuwe bibliothecarissen en - resses is een heleboel respons gekomen, waarvoor onze hartelijke dank! Vrijwel iedereen opteerde echter voor de vrijdagochtend, zodat we nog een gat hebben op maandag... Als u dus op maandagochtenden (om de week) nog een uurtje overhebt zijn al onze boekenwurmen-in-spé u heel erg dankbaar!

Juf Lisa ontwikkelde in het kader van haar opleiding tot montessorijuf een leerlijn 'Geestelijke Stromingen'. Hier demonstreert ze die aan haar collega's. 

Schooltuin in de vakantie

De schooltuinen zijn in de vakantie iedere woensdagochtend open (en misschien nog wel vaker maar kijk daarvoor even op hun website). We raden je aan om minsten één keer per week onkruid te gaan wieden, dan heb je eind augustus heel veel plezier van je oogst!

Stoeltjesdag

Maandag was het stoeltjesdag. Alle kinderen pakken dan hun stoeltje op en zijn een dag te gast in de klas waar ze het volgend schooljaar naartoe gaan. Ook nieuwe kleuters zijn dan uitgenodigd om te komen wennen. Voor veel kinderen een beetje spannend en tegelijkertijd heel leuk! (meer foto's in de App). 

Schoolreisje onderbouw

Afgelopen woensdag gingen de kinderen van de onderbouw op schoolreis. De bestemming -een héél leuke speeltuin- was gelukkig niet heel ver weg. De kleuters hadden een heerlijke dag! 

Overblijf zoekt

Na de zomervakantie ontstaat er bij de overblijfkrachten een vacature op vrijdag. Als u het dus leuk vindt om op vrijdagen tussen 11.45 uur en 13.15 uur op de buitenspelende kinderen te passen: laat het ons even weten! Er staat een aardige vergoeding tegenover. 

Leergeld

Woont u in Leiden en/of zit uw kind daar op school, terwijl u met kosten geconfronteerd wordt waar u geen oplossing voor kunt vinden? De 'stichting Leergeld Leiden' gaat graag met u in overleg om die oplossing te vinden. Voor vragen kunt u hier terecht. Meldt in uw mailtje ook uw telefoonnummer : 'Leergeld' neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

E-books in de vakantie

Voor uzelf, maar vooral voor uw kinderen, is een leuke App beschikbaar met 60 gratis boektitels. Voor kinderen is het heel erg belangrijk om tijdens de vakanties flink dóór te lezen, we merken op school vaak dat na de zomer het leesniveau bij veel kinderen helaas flink is gedaald... U downloadt de App heel eenvoudig via www.vakantiebieb.nl