Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 27
31 maart 2017
Agenda:  
6 april: theoretisch verkeersexamen groep 7
13 april: Paasontbijt
14 t/m 17 april: Paasweekeinde
21 april: Koningsspelen
22 april t/m 7 mei: Meivakantie.

Museon

Op donderdag 31 maart zijn wij met de bovenbouw naar het museum Museon in Den Haag gegaan. Daar kregen we uitleg over 2 tentoonstellingen die we daarna in 2 groepen gingen volgen. De 1e tentoonstelling heette "One World" en de 2e heette "Move and Play" . Eerst ging bb1 naar "One World" en bb2 ging naar "Move and Play". Bij "One World" had je een kaartje waarop 17 vragen stonden over het milieu en voor elke vraag was er een tafel waarop informatie lag over de vraag. Nadat je alle vragen had beantwoord had je een soort kast waarin je je kaartje deed om te kijken wat voor soort mens je bent, een mensenhelper of bijv: een natuurliefhebber. En bij "Move and Play" had je allemaal sport- en spelactiviteiten die je kon doen. Het was erg leuk en we hebben er veel van geleerd! Eline en Aida. (meer foto's vindt u in onze App.)

IEP op 18 en 19 april

Zoals u wellicht weet is de wet- en regelgeving rondom het maken van een eindtoets op de basisschool sinds een jaar of twee gewijzigd. Tegenwoordig moeten basisscholen een advies geven over het vervolgonderwijs dat het best bij een leerling past, vóórdat de eindtoets gemaakt wordt. Vroeger was dat andersom. Maakt dat de eindtoets onbelangrijk? Zeker niet! Is de uitslag van de toets namelijk hóger dan het eerder gegeven advies van de school dan geeft dat toegang tot een hogere vorm van vervolgonderwijs. Elckerlyc gebruikt hiervoor overigens de IEP-toets en niet de CITO. De IEP-toets is één van de vier door het ministerie van Onderwijs toegestane eindtoetsen en is voor de kinderen veel prettiger in het gebruik dan de CITO-eindtoets. 

...Ik sta hier maar héél even...

Parkeren op, of direct naast een zebra is in de eerste plaats verboden en in de tweede plaats gevaarlijk voor overstekende kinderen...

Verteltheater

Donderdag wandelden onze beide onderbouwgroepen naar de Koningin Juliana school voor de voorstelling 'De Reismuis' van het Verteltheater. De voorstelling was soms zó leuk/hilarisch/spannend dat alle kinderen gingen staan...! (juf Marian en juf Selma).

In het Museon kon kon er ook een Dodo worden bestudeerd (dat wil zeggen: gereconstrueerd naar hoe we nu denken dat het beestje eruitzag). De dodo kwam alleen voor op Mauritius. Omdat de zeelui die er aan wal gingen hoopten dat het dier naar kip zou smaken (wat het niet deed) is er sinds 1681niet één meer gezien...