Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 35
23 juni 2017
Agenda:  
27 juni: Musical International School
27 juni: prikactie
29 juni: Musical montessorischool
3 juli: Stoeltjesdag
4juli: Schoolreisje onderbouwgroepen
7 juli: laatste schooldag, de vakantie begint om 11:45 uur.
21 augustus: eerste schooldag.

Schooltuinen

ieder jaar organiseren de schooltuinen een open avond. U kunt dan samen met uw kind gaan kijken naar de resultaten van al het wieden, water geven en liefderijk toespreken van alles wat groeit en bloeit! Dit jaar wordt u warm welkom geheten op woensdagavond 28 juni tussen 19:00 en 21:00 uur.

...Héél warm was het, van de week. Een prima gelegenheid dus om je Super Soaker uit de kast op te duikelen en elkaar verschrikkelijk nat te spuiten! (meer foto's in de App!).

...de Bieb zoekt...!

...één van de plekken in school waar de kinderen heel graag komen is onze Bieb. Kinderen zoeken een nieuw boek, overleggen over een titel of een onderwerp en doen dan de administratieve handelingen bij de Bieb-pap of - mams. Na de zomer zullen enkele onbezoldigde bibliotherarissen echter gaan stoppen met hun werk (omdat hun kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat). We zijn voor het komend jaar daarom op zoek naar twee nieuwe vrijwiligers. Als u om de week op maandag- of vrijdagochtend tussen half negen en half tien beschikbaar bent (lekkere koffie inbegrepen!) dan horen wij graag van u. Het makkelijkst maakt u contact door even een mailtje te sturen: Riekie22@gmail.com 

aan het einde van het schooljaar kent de bovenbouw verschillende rituelen. Samen een middagje bowlen is er daar één van! (meer foto's in de App). 

Zomerfeest 2017

Vrijdagochtend, direct na het binnenkomen, verdeelden alle kinderen zich in gemengde teams over de hele school. Oudere kinderen ontfermden zich over jongere en ook de taal vormde geen enkel probleem. Er werden heel veel leuke spelletjes gedaan (met de hulp van velen; dank!), onderbroken door limonade en ijs, chips en een ongelooflijk knappe goochelaar die zomaar een tafel door de aula liet vliegen... Het was een erg leuke (bijna) aflsuiting van het schooljaar; we verheugen ons op de zomer die voor ons ligt! (meer foto's vindt u in de App).

Naschoolse zaken

Een aantal van u gaf aan (bijvoorbeeld middels de tevredenheidsenquete die u onlangs invulde) dat u het leuk zou vinden als er op school extra activiteiten zouden worden ontwikkeld waarin de kinderen van beide afdelingen elkaar op ongedwongen wijze beter kunnen leren kennen. De school heeft dit in samenwerking met de MR opgepakt en wil graag met u de dialoog aangaan over de nadere invulling ervan.  In de afgelopen week ontving u een mail waarin u werd uitgenodigd om erover mee te denken. Mocht deze aan uw aandacht ontsnapt zijn: ook úw reactie wordt zeer gewaardeerd!

Kwijt

...deze telefoon is afgelopen woensdag verdwenen uit de aula van de school. Mocht u 'm ergens tegenkomen: de eigenaresse zou er  heel blij mee zijn! Terugbezorgen kan eventueel heel eenvoudig via de brievenbus van de school die buiten aan het hek hangt.

Op Elckerlyc werken ongeveer veertig personen, en die zijn vrijwel nooit allemaal tegelijk in het gebouw. Woensdag was er echter een gezamenlijke lunch. Óók meesters en juffen wensen elkaar namelijk graag een fijne vakantie!

E-books in de vakantie

Voor uzelf, maar vooral voor uw kinderen, is een leuke App beschikbaar met 60 gratis boektitels. Voor kinderen is het heel erg belangrijk om tijdens de vakanties flink dóór te lezen, we merken op school vaak dat na de zomer het leesniveau bij veel kinderen helaas flink is gedaald... U download de App heel eenvoudig via www.vakantiebieb.nl  

Darren Hillyer

Onze conciërge en systeembeheerder Darren Hillyer is enkele maanden uitgeschakeld; hij krijgt een ingewikkelde operatie aan zijn voet. In de tussentijd nemen we met z'n allen zijn taken waar. Omdat de buren van onze school erg gesteld zijn op een keurige woonomgeving dienen onze vuilcontainers precies op de juiste tijd te worden buitengezet. Vanochtend was het nog even haasten!

IS biebmoeders

De onbezoldigde bibliothecaresses van de International School maken er een goede gewoonte om het eind van het schooljaar samen een keer uit lunchen te gaan. Misschien een leuk idee voor hun collega's van de montessoribieb...?


...Péace man...!