Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 30
12 mei 2017
Agenda:  
22 mei: schoolreis middenbouwgroepen
25 t/m 28 mei:
Hemelvaart
23 juni: 'klein' zomerfeest (ochtend)
27 juni: Musical International School
29 juni: Musical montessorischool
3 juli: Stoeltjesdag

Update

Onze App is geüpdatet; zeer waarschijnlijk heeft uw telefoon zelf zorggedragen voor het installeren van de vernieuwde versie. Er zijn enkele kleine bugs verholpen en de video's zijn achter het wachtwoord verdwenen. U hoeft géén instelling aan te passen (dat is alleen nodig als u de app zou verwijderen om 'm opnieuw te installeren). 

Tevredenheidsenquête

Enige tijd geleden ontving u een uitnodiging om deel te nemen aan onze tevredenheidsenquête. We realiseren ons dat die vraag u door allerlei instanties voortdurend gesteld wordt dus we waren erg blij met uw respons. Binnenkort ontvangt u een uitgebreide terugkoppeling die we ook zullen bespreken met de medezeggenschapsraad. We kunnen u alvast zeggen dat u 'overall' tevreden bent tot heel tevreden, waarbij er wel verschillen zijn in de perceptie van ouders van de Internationale- en van de Nederlandse afdeling. Gelukkig zijn er ook leerpunten voor de school naar voren gekomen. Zo zien de ouders van de internationale afdeling de communicatie school/ouders als een belangrijk verbeterpunt terwijl de Nederlandse afdeling vindt dat het voorzieningenniveau van de school wel wat beter zou kunnen. Houdt uw mailbox in de gaten!

Romeinse Cijfers

Voor Rimke, Sanne en Phileine hebben de Romeinse Cijfers (in ieder geval tot C) geen geheimen meer. Voordat je tot V kon tellen snapten ze de logica en in L seconden legden ze het complete Romeinse C-bord!

Onderbouw 1 opende een bloemenwinkel in de klas. Hierboven ziet u de afdeling 'verkoop' en de afdeling 'opbinden'! Hieronder vindt u foto's van hun bezoek aan de Heemtuin. 

Schoolplein opknappen

Ongeveer twee jaar geleden stelde de medezeggenschapsraad voor om het schoolplein een wat aantrekkelijker aanblik te geven. Toen is onder meer de mogelijkheid onderzocht om een zgn. 'Groen Plein' aan te leggen. De aanlegkosten bleken echter niet alleen heel erg hoog, ook de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten zouden een veel te groot beslag leggen op het schoolbudget. Gekozen werd voor een tussenoplossing met kunstgras, een nieuwe zandbak en het vervangen van het speelhuisje. De gemeente wilde in het afgelopen jaar eerst nog het Heelblaadjespad opnieuw asfalteren en het schoolplein  verhogen maar kortgeleden konden we dan echt aan de slag! Er wordt hard gewerkt; we hopen dat de kinderen er na volgende week, als het weer lekker weer wordt, fijn gebruik van kunnen gaan maken!

Spaanse les

Vandaag is de laatste module Spaans van start gegaan. Op 8 achtereenvolgende vrijdagmiddagen zullen Sena, Gijs, Noa, Sven, Matthew, Marit, Madelief, Wouter, Dylan, Aafje, Victor, Akshaay, Eline, Joep, Hidde, Thijs, Aida en Miranta zich weer verder bekwamen in de mooie Spaanse taal en cultuur onder de bezielende leiding van Elckerlycs'  eigen guapa senorita Nienke!

Wie is Wie...?

Voor wie nog niet heel goed bekend is op Elckerlyc: behalve de vaste juffen en meesters is er ook een aantal personeelsleden met een bijzondere taak. Zo is juf Margo niet alleen Intern Begeleider maar ook de contactpersoon voor kinderen en ouders die in vertrouwelijkheid een probleem willen bespreken. Juf Karin en juf Heleen helpen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Juf Marijke is ook Intern Begeleider en juf Nienke geeft Spaans en Engels. Juf Ginny is de gymjuf en juf Saskia geeft handvaardigheid. Juf Nellie en meester Jon zijn muziekleerkracht. Darren Hillyer is systeembeheerder en handyman en Danielle Geel niet alleen administratrice maar ook Veiligheidsmedewerker. Daarnaast zijn er nog specialisten die de school op afroepbasis beschikbaar heeft. Daarover later meer!

Inschrijven

Regelmatig roepen we u in deze kolommen op om jongere broertjes en zusjes (van reeds schoolgaande kinderen) zo tijdig mogelijk in te schrijven. Er is grote vraag naar een plekje op onze school en we kunnen de wachtlijst alleen actueel houden als we weten hoeveel broertjes en zusjes we kunnen verwachten. Schreef u uw peuter dus nog niet in doet u dat dan alstublieft zo spoedig mogelijk. 
...voordat het nieuwe speelhuisje kan worden geïnstalleerd moet het oude natuurlijk worden afgevoerd...!