Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 24
10 maart 2017
Agenda:  
13 t/m 25 maart: Projectweken.

Nieuw meubilair

In de afgelopen week werd ons nieuwe meubilair geleverd, we zijn daar erg blij mee! Het kindermeubilair vervingen we een half jaar geleden al; nu volgde nog 'het staartje'. Helaas zijn we daarmee  nog niet gelijk verlost van onze verhuisdozen want van sommige kasten werden de legplanken niet meegeleverd...

...en het oude

...kreeg een goede bestemming. Met de hulp van Dhr. Gadir (onze schoonmaker) vond een deel z'n bestemming in een weeshuis in Marokko. Een ander deel werd afgevoerd door René Loois; hij zorgt voor herplaatsing op een andere school of voor duurzaam hergebruik. Als dank voor nuttige de samenwerking kwam hij een paar heerlijke vlaaien brengen!

Projectweek

Op dinsdag 14 maart is de opening van de projectweek: 'Landen Van De Wereld'. Alle kinderen mogen in zelfgekozen kleding, passend bij een land, naar school komen deze dag. Ze kunnen natuurlijk ook kiezen voor een typerend accessoire of voor een voetbalshirt uit een bepaald land. Leuk om er in het weekend alvast even over na te denken!

Enquête

Tot woensdag jl. had u de mogelijkheid om deel te nemen aan onze tweejaarlijkse tevredenheidsenquête; we zijn blij te kunnen melden dat er uiteindelijk voldoende respondenten bleken te zijn voor een valide uitslag. Het bureau dat de afname voor ons heeft uitgevoerd is momenteel druk met de verwerking van de data. We verwachten op korte termijn de uitslag met u te kunnen delen.

Resultaten

Aan het eind van de basisschoolperiode krijgt ieder kind een advies over het schooltype vervolgonderwijs dat het best bij hem of haar past. In het verleden was dat advies gebaseerd op de eindtoets; tegenwoordig moet de basisschool echter éérst een advies geven (gebaseerd op alle kennis die er in de acht voorgaande jaren over een leerling is verzameld) waarna de eindtoets wordt afgenomen. De uitslag van die toets kan het advies eventueel naar boven doen bijstellen. Vooralsnog krijgt 31% van onze leerlingen een VWO-advies, 31% een HAVO/VWO-, 31% een HAVO- en 7 % een VMBO-T/HAVO advies. 
De kinderen van de bovenbouw zijn vandaag gestart met hun vrijdagmiddag-crea-circuit. Ook 'je eigen potje koken' maakt daar onderdeel van uit. Floris is hier aan het roerbakken!