Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 15
16 december 2016
Agenda:
20 december: mini-BB-kerstconcert
22 december
: kerstdiner (school uit om 12:30 uur, aanvang 17:00, samenzang en afsluiting 18:45 uur)
23 december: kerstvakantie begint om 11:45 uur
9 januari: eerste schooldag 2017.

Montessori-Kerstboom

...Eén van de allermoeilijkste werkjes die je in een montessori-onderbouwklas kunt doen is het foutloos bouwen van de montessori-kerstboom. Hier zie je Fenna en Imran die samen de bruine trap, de roze toren, de rode stokken én de cilinderblokken combineerden. Dat vond iedereen zó knap dat zelfs de andere onderbouwgroep kwam kijken...!

ICT

...zoals we u verleden week al meldden: in het nieuwe jaar starten we met het gebruik van chromebooks en iPads. De kinderen in Group 1 mochten even als 'proefkonijn' dienen, zodat we konden controleren of de techniek goed werkt. De nieuwe devices zijn een plezierige aanvulling op de digitale leermiddelen die we al in gebruik hadden, en daarnaast blijft het schilderen met verf en een kwast natuurlijk óók heel populair!

Samenwerken

Aan de één vraag je om raad als je een computerprobleem hebt; aan de ander als je een rekensom nog eens uitgelegd wilt krijgen. Met samenwerken kom je dus heel ver...!

Samen 56!

Danilo en juf Saskia waren vandaag allebei jarig. Danilo werd vijftig en juf Saskia zes (maar het kan ook andersom zijn geweest ;-). Voor allebei werd in ieder geval heel hard gezongen!

Burgerpanel

(ingezonden: ) De gemeente wil graag weten wat Leiderdorpers belangrijk vinden om fijn en gezond te kunnen leven, wonen, werken, opgroeien en recreëren. De komende periode gaan we hierover met diverse partijen in gesprek. Alle informatie die wij ophalen wordt gebruikt voor onze 'Sociale Agenda Samen Leiderdorp'.Deze moet richting geven aan het maatschappelijk beleid voor de komende vier jaar. Een agenda die meer samenwerking stimuleert tussen inwoners, organisaties en de gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij nodigen u van harte uit om vanaf maandag 12 tot en met vrijdag 27 december deel te nemen aan het burgerpanel. In dit burgerpanel worden vragen gesteld over de thema's groei & ontwikkeling, gezondheid & bewegen, maatschappelijke betrokkenheid, maatschappelijke ondersteuning, wonen & leefomgeving, werk en veiligheid.

mini-BB-kerstconcert

Soms zijn de spontane ideeën de beste ideeën en wij denken dat dit daar een mooi voorbeeld van is... Twee muzieklessen geleden stonden leerkrachten en collega's langer dan normaal bij het kopieerapparaat om vooral niets te missen van het mooie gezang van de getalenteerde kinderen uit de bovenbouw. Een enkeling kwam zelfs even de klas in om de complimenten over te brengen. Zo zijn we op het idee gekomen om deze prachtige zang ook met u te delen. In de eerste plaats natuurlijk met de ouders van de bovenbouwkinderen, maar vanzelfsprekend is ieder ander ook welkom. We hebben daarvoor dinsdagavond 20 december 2016 uitgekozen om tussen 19.30 en 20.30 uur (deur open 19.15 uur) voor u op te treden in de aula van Elckerlyc. De kinderen hopen u daar te mogen begroeten... Het wordt zeer de moeite waard!  (Meester Jon).

Nog meer muziek

Eerder las u in deze kolommen dat Elckerlyc een fikse subsidie toegekend heeft gekregen om het muziekonderwijs een impuls te kunnen geven. Op de foto ziet u onze muziekdocenten (juf Nellie en meester Jon) in overleg met een medewerkster van B+C; de instantie die ons daarin gaat begeleiden!
Phileine, Hannah en Annebel verzorgden op vrijdagochtend een harmonieuze kerstontvangst