Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 3
9 september 2016

Agenda:
17 t/m 24 oktober : Herfstvakantie
24 oktober: Nederlandse afdeling gesloten/ studiedag personeel. 

Open Monumentendag

(ingezonden: ) Zaterdag 10 september 2016 is het Open Monumentendag. Het thema dit jaar is 'Iconen en Symbolen'. De route loopt door het oude Leiderdorp. Er zijn o.a. 3 kerken te bezichtigen en je kunt een rondje varen met de boot. Bij Dunja Creatief is een expositie van de wapenschilden van BB1 te bewonderen en kun je gratis zelf je eigen wapenschild ontwerpen. De gebouwen zijn open van 11.00 tot 17.00 uur. Misschien tot ziens! Juf Saskia.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op 12 en 13 september (aanstaande maandag en dinsdag) weer bij ons langs. De twaalfde voor de kinderen van de internationale afdeling; de dertiende voor de montessori-afdeling. Om de organisatie vlot te laten verlopen werkt de fotograaf samen met twee hulpouders die overdag de kinderen op hun gemak stellen. Vanaf 15.00 uur kunnen er ook broertjes en zusjes die nog niet schoolgaand zijn worden gefotografeerd. Dat gaat op inschrijving; de intekenlijst vindt u naast de koffiemachine in de hal!Schooltuinsponsoring

Kort voor de zomer hebben de achtstegroepers in het kader van een project hun eigen bedrijfje mogen oprichten. Daar hoorde natuurlijk een ondernemingsplan bij én het was de bedoeling dat er winst werd gemaakt! Tijdens het zomerfeest hebben ze hun activiteiten ontplooid waarna de omzet, na aftrek van investeringen, als winst kon worden uitgekeerd. De winst is vandaag in de vorm van een cheque van €200,- uitgekeerd aan de vrijwilligers van de schooltuinen. Het geld zal gebruikt worden om een nieuwe uitgave van het Leiderdorps Schooltuinenkookboek  te kunnen laten drukken!

Koffie

Zoals u weet bieden we u op school graag een kopje koffie of thee aan. Vriendelijk willen we u echter verzoeken om -als u uw drankje mee naar buiten neemt-  het in een afvalbak achter te laten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Home
Contact
Aanmelden


...en dan zit je na de zomervakantie opeens in de Middenbouw, en spelen al je oude vrienden van de Onderbouw aan de andere kant van het hek...