Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 21-  9 februari 2018

Agenda:  
29 jan - 2 feb: toetsweek
23 feb: studiedag Nederlandse afdeling, alle Nl. leerlingen vrij
24 feb-4 maart: voorjaarsvakantie

Nio

...van de week was het eindelijk zover: de achtstegroepers maakten hun intelligentietest. Binnenkort horen hun nieuwsgierige ouders hoe het verliep!

Driehonderd klassen werden in de afgelopen week naar huis gestuurd omdat er geen invalleerkrachten voorhanden waren. Elckerlyc heeft dit tot nu toe weten te voorkomen, vooral omdat de school tijdig heeft geanticipeerd en maatregelen heeft genomen.

MRT

'MRT' staat voor 'motorische remedial teaching'. Soms verloopt de motorische ontwikkeling van kinderen niet zoals dat eigenlijk zou moeten. Dit is dan van invloed op veel andere ontwikkelingsaspecten, ook de cognitieve. Op de foto ziet u ergotherapeute/ occupational therapist Yanky Ong en haar collega Lissa de Gouw die regelmatig op Elckerlyc te vinden zijn om kinderen individueel te begeleiden.  

Gevraagd naar de 'kwaliteiten' die je graag zou willen hebben was dit het antwoord van één van onze middenbouwleerlingen...

Bookmarks

Group four made beautiful Bookmarks. (...teachers do éverything to enhance their reading! ;-) 

In Onderbouw 1 werkt Sarah aan een taalwerkje. Ze heeft er veel plezier in!

Jarig

Mark was jarig en hij nam uitgebreid de tijd om met zijn beste vrienden de klassen rond te gaan...!

Leeswedstrijd

Aouatif en Dewi zochten een rustig plekje in de aula. Ze namen hun leeskaarten en stopwatches mee want ze hadden bedacht dat ze een leeswedstrijd wilden doen. Om de beurt een kaart met een tekst voorlezen en dan kijken wie dat het snelst zonder fouten voor elkaar kreeg!

Schaatskampioen

Op de foto zie je Nicolay naast zijn schaatsvriendin Bo. Hij raakt er al helemaal aan gewend om in de krant te staan. Het gaat dan ook geweldig: als morgen de Winterspelen beginnen zit hij natuurlijk aan de buis gekluisterd!

Inspecteur

'And can you please tell me about the twelve perspectives...?" Onderdeel van het onderzoek naar de prestaties van de internationale school zijn niet alleen de klassenbezoeken, controle van toetsgegevens, documentstudies en nog een hele trits andere onderwerpen: ook een diepgaand gesprek met een groepje leerlingen hoort daarbij. Zónder dat daar andere volwassenen bij zijn natuurlijk...! Carrie, Max, Isla, Henar, Olivia en Kieran voerden een geanimeerd gesprek met inspecteur Hugo. Aan het eind van de dag bleek dat we als school tevreden mogen zijn: Elckerlyc International scoorde op álle kwaliteitsonderdelen een 'goed' en dat komt -al zeggen we het zelf- slechts zélden voor.

Waarom filosofieles op een basisschool?

Waarom filosofie op Elckerlyc? Filosofiedocent Chester legt uit: ‘Filosofie leert leerlingen bij uitstek hun zelfbewustzijn verder ontwikkelen.  Hoe bewuster van het eigen denken, hoe scherper de blik op de wereld! De filosofische ontwikkeling vindt plaats op vier fronten: Levensbeschouwelijke vorming (persoonlijke identiteit), Denkvaardigheden (redeneren, begripsanalyse), Sociale en dialogische vaardigheden en Lees- en schrijfvaardigheden. Ontwikkeling op deze fronten draagt bij aan het realiseren van twee kerndoelen van het Primair Onderwijs: Burgerschap en burgerschapsvorming en Oriëntatie op jezelf en de wereld. Het overkoepelend doel van de filosofielessen op het Elckerlyc is dat elke leerling een filosofische vraag kan bedenken en hierop een beargumenteerd antwoord kan geven’.

Boerhaave

(ingezonden : ) In de voorjaarsvakantie kun je naar hartenlust spelen in Rijksmuseum Boerhaave. In de doe-tentoonstelling Spelen met wiskunde maak je zelf een woeste draaikolk, bouw je je eigen brug en speel je als een kunstenaar met perspectief. Ontdek de overeenkomst tussen een fotomodel, een Formule-1 coureur en een muzikant. Alles draait om wiskunde! Heb je alle spelletjes in het museum gedaan en kun je er geen genoeg van krijgen? Kom dan op zondag 18 februari naar de twee kinderworkshops vol (te) gekke wiskunde door Margriet van der Heijden, auteur van Het Wiskundehondje en wetenschapsjournalist NRC-Handelsblad. Je ontdekt er de symmetrie van je eigen lichaam door jezelf letterlijk en figuurlijk dubbel te vouwen. Doorlopend is er vanaf 17 februari tot en met 4 maart een speciaal vakantieprogramma in Rijksmuseum Boerhaave waarbij kinderen hun eigen rekenaap in elkaar knutselen en meebouwen aan een giga-geometrisch bouwwerk. De familietentoonstelling Spelen met wiskunde is te zien t/m 31 december 2018. Meer informatie & aanmelden: klik hier! Toegang tot alle vakantieactiviteiten is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs. In Rijksmuseum Boerhaave ontdek je meer over de belangrijkste uitvindingen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Het museum is recentelijk helemaal vernieuwd en biedt jong en oud een kijkje in de intrigerende wereld van wetenschap. 

Broertjes en zusjes

Elckerlyc mag zich al jaren verheugen in een zeer grote belangstelling; reden voor een fikse wachtlijst. Een broertje of zusje van een kind dat al op school zit krijgt voorrang bij plaatsing, alleen moet de school dan wel op de hoogte worden gesteld. Hebt u dus een peuter thuis die u te zijner tijd ook naar Elckerlyc wilt laten gaan laat dat de school dan zo tijdig mogelijk weten. Danielle Geel (administratrice) helpt u graag verder!