Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 49 - nummer 5 - 7 MEI 2020

Weer open op 11 mei

Aanstaande maandag gaat de school weer open. Via emailworks is iedereen al geïnformeerd over de indeling van de groepen en hygiëne en logistieke maatregelen. Het belangrijkste voor ons is dat alle kinderen weer zoveel mogelijk naar school kunnen en weer een breed programma aangeboden krijgen. Dat betekent dat we hele dagen en vijf dagen school als uitgangspunten hebben genomen. Dat is helaas niet voor alle groepen gelukt, omdat een belangrijk deel (25%) van ons personeel tot risicogroepen behoort en (nog) niet op school les kan geven, wel vanuit huis. Hierdoor heeft de onderbouw een vier dagen programma en is er bij de bovenbouw voor gekozen om het eerste dagdeel de groepen 6 en 7 afwisselend te laten komen en groep 8 daarna op vier dagen. Dit laatste met name om met elkaar acht jaar basisschool af te ronden. Verder gaat de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen door in grotere aantallen.

Kan dat Montessori onderwijs op afstand?

Op 9 april jl. organiseerde de Nederlandse Montessori Vereniging samen met het lectoraat vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool een discussie of montessori onderwijs op afstand mogelijk is. Ongeveer 50 deelnemers hadden zich aangemeld, waarvan er zo'n 35 leerkrachten en schoolleiders daadwerkelijk aanwezig waren.
De aanwezigen vonden dat belangrijke uitgangspunten als ruimte geven aan keuzen en de vrijheid in kiezen van het tempo heel goed toegepast worden. Daarnaast signaleerden ze dat veel kinderen de eigen drang tot leren, het eigenaarschap over hun leren, al in belangrijke mate hebben, wat bij kinderen van reguliere scholen minder is. Verder kunnen bewijswerkjes gepresenteerd worden. Ouders hebben een eigen plekje in huis voor het leren van de kinderen gecreëerd. Het is makkelijk opdrachten te geven waar huis-, tuin- en keukenmateriaal voor gebruikt kan worden, in plaats van de zintuiglijke materialen die in de klas beschikbaar zijn.
Bij thuisonderwijs mist echter het observeren. Het proces is niet meer te volgen, omdat alleen het eindproduct zichtbaar is en niet meer hoe dat tot stand is gekomen. Hoe hou je dan zicht op de ontwikkeling? Het blijkt dat zeker bij oudere kinderen toch meer de lijn van de lesstof/leerkracht gevolgd wordt en minder de lijn van de leerling. Via een beeldscherm is het contact niet hetzelfde, normaal contact is veel diepgaander en is er direct terugkoppeling. Verder is het ook moeilijk voor leerlingen om de aandacht erbij te houden.

Engels at home

Op basis van opdrachten zijn de bovenbouw leerlingen creatief aan de slag gegaan met Engels. Hiernaast een voorbeeld van Britt over een mogelijke invulling van een item voor BBC Newsround.
Verder heeft Rimke een instructiefilpje gemaakt over hoe we de woordenlijsten van Groove Me in wrts kunnen zetten, erg handig voor alle vreemde talen op de middelbare. 
Daarnaast maken de kinderen veel gebruik van de link met free audible books: Harry Potter is veruit de populairste.

Bovenbouw in april

De eerste online boekbespreking van Mila uit bb2 via Classroom op 8 april jl.. Sindsdien zijn meerdere boekbesprekingen en een spreekbeurt op die manier gehouden, en Rimke ontdekte hoe we die konden organiseren inclusief de PowerPoint.  Afgelopen week hebben we ook via Classroom per groep de controledictees afgenomen, juf Jeanette bij heel groep 6, meester Jon bij groep 7 en juf Nienke bij groep 8.
Verder zijn de kinderen uit de bovenbouw, naast het taal- en rekenwerk ook druk bezig geweest met de afronding van hun werkstuk dat ze voor de meivakantie moesten inleveren.

Thuis gymmen

De afgelopen weken heeft juf Ginny oefeningen toegestuurd die thuis gedaan kunnen worden met het verzoek foto's of filmpjes toe sturen. Hieraan is in grote getale gehoor gegeven.

Paasknutsel middenbouw

Juf Tanja heeft een leuke paas knutsel verzonnen (paashaas in een bootje). Juf Hannadea en juf Tanja zijn op de fiets gestapt en hebben het knutsel pakketje bij alle kinderen van de middenbouw gebracht.

Middenbouw initialen

De opdracht voor de  middenbouw-leerlingen was: maak de eerste letter van je naam. En hoewel de K van worst lijkt te zijn gemaakt, is het van hagelslag!

TaalDoen!

In het Jaarplan van 2019-2020 van de school is voorzien dat er een nieuwe taalmethode gekozen wordt, aangezien het Montessori-materiaal dat we nu gebruiken erg oud is. Juf Henriette en meester Jon vormden een werkgroep die voorstelde om Taaldoen! van Ave-ik aan te schaffen. Dit is inmiddels gebeurd en beide groepen van de midden- en bovenbouw hebben een nieuwe kast met actueel materiaal gekregen. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat dit gebruikt worden.

Ouderbijdrage

Als uw kind naar de basisschool gaat dan vragen vrijwel alle scholen in Nederland u om een vrijwillige bijdrage. Van die bedragen worden allerlei activiteiten georganiseerd, van een schoolreisje tot theaterbezoek, maar ook het lidmaatschap van de Nederlandse Montessorivereniging of de oppas tijdens de lunchpauze. Nu de school al een aantal weken is gesloten kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten die in de begroting voor de ouderbijdrage waren opgenomen niet doorgaan. In samenspraak met de medezeggenschapsraad zal de school daarom met een voorstel komen hoe de eventueel wel geplande, maar niet betaalde, kosten met u verrekend kunnen gaan worden.

Muurschilderingen

De afgelopen weekenden heeft juf Margo de blanko panelen aan de buitenmuren van de school beschilderd met kleurrijke patronen. Ze vertelt dat het orginele ontwerp daarvan is van een docente die ooit werkzaam was op Elckerlyc. "Ze had de panelen in de aula beschilderd met acrylverf en daarna aan de muren bevestigd. Op enig moment waren de kleuren erg flets geworden en heb ik de panelen weer van een frisse kleur voorzien. Helaas hebben deze panelen de tand des tijds niet doorstaan en zijn weggehaald. Er zijn nieuwe platen aangebracht die in witte grondverf zijn gezet. Uiteraard was het de bedoeling dat daar weer wat kleur op kwam. En ook nu weer aan mij de eer om dit te verzorgen.
Ik wilde dit keer met duurzamer materiaal werken en er voor zorgen dat de panelen langer houdbaar zouden blijven dan 10 jaar. Daarom heb ik voor buitenverf gekozen. Eerst natuurlijk het paneel geschuurd, twee keer in de grondverf en toen het originele werk er op getekend. En dan inkleuren, laag over laag."

Nieuwe vloerbedekking

Conform het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) is in de meivakantie de vloerbedekking van een aantal lokalen vervangen. In de zomervakantie volgen een aantal andere lokalen. Gekozen is voor lichtgrijs pvc, dat een goede uitstraling heeft, makkelijk is schoon te houden én prijstechnisch voordeliger is, waardoor twee keer zoveel lokalen van nieuwe bedekking voorzien kunnen worden dan met het blauwe tapijt of marmoleum.