Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 49 - nummer 4 - 7 APRIL 2020

Agenda:  

12 maart-28 april: School gesloten
10-13 april: Pasen
25 april-10 mei: Meivakantie

Elckerlyc en corona (2)

De scholen blijven gesloten tot en met 28 april a.s., wat in de praktijk betekent dat Elckerlyc op zijn vroegst op 11 mei, na de meivakantie, weer open zou kunnen gaan. Op 12 maart jl. toen de school sloot is overgegaan op onderwijs op afstand. Hierbij zijn drie verschillende momenten te onderscheiden:
12 maart: in eerste instantie één week dicht. Weekprogramma en materiaal digitaal verstuurd.
15 maart: scholen gesloten tot en met 6 april. Lesmateriaal is opgehaald voor thuiswerken en inzet van zoom en google classroom om direct beeld contact te houden met de leerlingen.
31 maart: scholen gesloten tot en met 28 april. Gestopt met zoom en uitbreiding gebruik google classroom.
De eerste weken was de school bezig om alle praktische zaken te regelen, de opvangfunctie vorm te geven en de zorgleerlingen niet uit beeld te laten verdwijnen, met als doelstelling om zoveel mogelijk het bestaande programma te volgen, zodat leerlingen zo min mogelijk achterstand oplopen. Hierbij zijn er natuurlijk per bouw verschillende implicaties, omdat in de onderbouw natuurlijk nog veel in spelvorm aangeboden wordt, terwijl in de bovenbouw zelfstandig gewerkt wordt.
Een essentiële randvoorwaarde is de overgang naar gebruik van digitale middelen, waar de leerkrachten vooral thuis veel werk in verzet hebben. En verder is verzorgen van onderwijs op afstand in z'n geheel veel bewerkelijker dan gewoon op school, zoals iedereen - ouders én leerkrachten - merkt deze periode.

Bovenbouw online

De bovenbouw heeft elke week tenminste twee contactmomenten met de hele groep via Google Classroom. Op maandag wordt de instructie van Spelling Op Maat gegeven en op donderdag het dictee (op de foto met juf Jeanette). Alle leerlingen zijn hierbij aanwezig.
Daarnaast is er individueel contact met de leerlingen door middel van het dagelijkse spreekuur tussen 10 en 12. Verder houden leerlingen ook hun boekbespreking via Google Classroom.

Meet de middenbouw

De middenbouw is deze week ook gebruik gaan maken van Google Classroom en dan in eerste instantie de "meet" functie om direct contact te onderhouden met de leerlingen. 
Afgezien van het lesmateriaal dat meegegeven is, kan Veilig Leren Lezen ook online gedaan worden, evenals rekenen via Gynzy. 

Onderbouw digitaal

De juffen van de onderbouw houden digitaal contact met elkaar en met de kinderen. Werkjes op gebied van rekenen, klank en vorm en taal zijn centraal klaargezet, evenals suggesties voor motorische oefeningen. Hier kunnen kinderen thuis aan werken. Op de foto is Mika aan het werk. Juf Martien leest voor op youtube. Verder is het belangrijk veel te spelen en te bewegen. 

ICT onder de knie

Elckerlyc gebruikte al voor de bovenbouw groepen van zowel de Nederlandse als de International School Google Classroom. Echter op beperkte schaal. In korte tijd is het gebruik hiervan uitgebreid naar alle groepen. Lidewijde Hoogenboom vervult hierbij een grote rol, doordat ze de leerkrachten niet alleen direct ondersteunt, maar ook een serie instructievideo's heeft gemaakt.

Opvang op school

Vanaf 23 maart jl. worden kinderen van ouders met cruciale beroepen op school opgevangen. Het aantal is licht opgelopen tot deze week tussen de 10 en 12 op de maandag, dinsdag en donderdag en rond de 5 op de woensdag en vrijdag. Het betreft zowel kinderen van de Montessorischool als de International School. Ze worden gezamenlijk opgevangen in kleine groepjes. Op de drukkere dagen zijn er vier medewerkers die ze opvangen en op de rustiger dagen twee.  Ook dit wordt gezamenlijk door de twee scholen geregeld.

Huiswerk op het raam

Op 1 april jl. hadden de leerlingen van MB2 in grote getale huiswerk op het raam gehangen, zodat de juffen al langsfietsend konden nakijken.

Verjaardag Bent

Gisteren, 6 april, werd de verjaardag van Bent uit OB1 gevierd met groepjes kinderen. Bent kreeg namens de klas ook een kaart plus een cadeautje thuis gebracht .  

Tijd voor kunst

Naast al het huiswerk maken, sporten en lezen is er gelukkig ook tijd voor kunst. Op de foto Panna uit MB2.