Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 28 -  6 april 2018

Agenda:  

3- 6 april: Lentekriebelweek
12 april: start schooltuinseizoen groep 6
17/18 april: IEP eindtoets voor groep 8
19 april: mini-muziekconcert bovenbouw
20 april: Koningsspelen
28 april t/m 13 mei: meivakantie

...er werd in de afgelopen week met hart en ziel 'gevoetbaltoernooid'.  Meer foto's hieronder en in de App!

Wedstrijdverslag

'Ondanks dat de kinderen van groep 2 niet hebben gewonnen met het schoolvoetbal hebben zij zich heel goed vermaakt. Het ging er af en toe hard aan toe waardoor Johan een wondje aan zijn been heeft overgehouden en er bij de andere kinderen ook wat tranen hebben gevloeid. Desondanks hebben zij zich direct weer vermand en hebben samen met hun team de wedstrijd afgemaakt. Wij zijn dan ook ontzettend trots op onze bikkels van het groep 2 voetbalteam. Op de foto's is o.a. te zien dat de kinderen worden gecoached door Jason (de vader van Valentijn) en natuurlijk ook nog wat actiefoto's. Het was een geweldige middag! Coach Christina Ekholm.'

Veiligheidsmonitor

Onder begeleiding van veiligheidsmedewerker Danielle Geel vulden de kinderen van de bovenbouw afgelopen woensdagochtend in de aula de online vragenlijst in van de Veiligheidsmonitor. Hoe kinderen de veiligheid ervaren kan aanleiding zijn voor het veranderen van (omgangs)regels of aanpassen van het schoolbeleid. We koppelen de uitkomst te zijner tijd natuurlijk met u terug!

Schoolbestuur verzuimt?

Op 5 april werd via de media gecommuniceerd dat veel schoolbesturen salarisgelden bij hun personeel weghouden. Toegezegde verbeteringen -die vanaf 2009 zouden moeten zijn doorgevoerd- zouden door 75% van de schoolbesturen niet aan het personeel zijn toegekend. Dit zou -gezien in het licht van de stakingen van de afgelopen maanden, waarin het onder meer om een salarisverbetering ging, een kwalijke zaak betreffen. Het is voor u wellicht prettig te vernemen dat MZH, het schoolbestuur waar de school van uw kind onder valt, zich aan alle verplichtingen heeft gehouden en de leerkrachten alles uitbetaalt waar ze recht op hebben. Mocht u nadere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u natuurlijk terecht bij de directeur van uw school of bij het schoolbestuur ( Paul Mos, via dit adres ).

Eindtoets 'IEP'

Op 17 en 18 april maken de kinderen van groep 8 hun eindtoets. Sinds enkele jaren kunnen scholen kiezen uit een viertal -door OC&W goedgekeurde- tests. Onze school koos voor de 'IEP'-toets. Dit is een kindvriendelijke toets die niet te lang duurt en die betrouwbare resultaten oplevert, zo leerden we in de afgelopen jaren. De uitslag verwachten we binnen enkele weken!

Kinderportretten

Afgelopen dinsdagavond verzorgde Saskia Kuus een boeiende lezing over 'kinderportretten in de 17e eeuw'. Alhoewel de opkomst (waarschijnlijk vanwege de Championsleague) wat tegenviel was het een geanimeerde bijeenkomst!

Filosofie in de bovenbouw

In de bovenbouw werd de afgelopen weken op de dinsdagmiddagen hard nagedacht. Meester Chester kwam dan langs en gaf filosofielessen. In de afgelopen weken stelde u daarover regelmatig een vraag of maakte u een opmerking: 'waarvoor is dat nou nodig?' of: 'ik wou dat ik dat vroeger zelf ook had gehad!' Een interessant artikel hierover namen we over uit de Washington Post. U kunt het hier lezen.