Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 48 - nummer 5 - 30 september 2019

Agenda:  

3 oktober: Leidens Ontzet
4-11 oktober: Kinderboekenweek
17 en 18 oktober: Studiedagen MZH
19-27 oktober: Herfstvakantie 

Op kamp in de Biesbosch

Vorige week is de bovenbouw drie dagen op kamp geweest in Biesbosch, waar ze een leerzaam, intensief en vooral leuk programma te wachten stond. Na de lunch de eerste dag is op een 'fluisterboot' en tijdens een speurtocht de prachtige omgeving ontdekt. Daarna kregen de groepjes de sleutel van hun kamers. Na het avondeten was er een feestje voor jarige Lev gevolgd door het kampvuur en een spannend spookverhaal met tot slot een film. En dat was nog maar de eerste dag! De tweede dag startte met een lekkere workout en goed ontbijt, gevolgd door de kartbaan. Na een snelle lunch was het outdoorcentrum aan de beurt: pijl en boog schieten, kooivoetballen, voetbal biljart en als slagroom op de taart paintballen. Terug naar de StayOkay in echte discobus! Inclusief muziek, lichten, discobal en zelfs een rookmachine. Tot slot 's avonds de bonte avond.

Groep 5 naar Het Bewaarde Land

Met de middenbouw was ik voor het eerst mee naar het project Het Bewaarde Land. Dit project wordt jaarlijks georganiseerd door Dunea de duinwatermaatschappij. Het draait op vrijwilligers die met veel enthousiasme de kinderen in contact brengen met allerlei aspecten in de natuur. Op speelse wijze laten de ‘wachters’ de kinderen gebruik maken van hun zintuigen om zo planten en dieren te herkennen. Ook het zingen van een lied en daar een eigen couplet bij verzinnen komt aan bod. Het taalgevoel wordt gestimuleerd door het maken van een eigen Haiku (Japanse dichtvorm) En natuurlijk genieten de kinderen van de stimulerende spelletjes en de prachtige natuur van Meijendel in Wassenaar. Ook als (inval)leerkracht heb ik volop genoten. Ronald Menges

Lunchbegeleider maandag

Voor de maandagen zoeken we nog een enthousiaste vrijwilliger die de kinderen van de midden- en bovenbouw wil begeleiden tijdens de lunch, van 11.45 tot 13.15 uur.  

Broertjes en zusjes

Een verzoek aan ouders van leerlingen van Elckerlyc, die nog jongere broertjes of zusjes hebben. Als jullie hen ook naar Elckerlyc willen laten gaan, kunnen jullie ze dan vast in laten schrijven? Zodat we een plaatsje vrij kunnen houden. Via montessori@elckerlyc.net.

Dromen en doen

Het nieuwe schooljaar is weer gestart en daarmee ook de overleggen van de scholen met andere relevante partijen. In het kader van passend onderwijs, met de gemeente, maar in ons geval ook met de Montessori vereniging. Op vrijdag 13 september jl. was de start bijeenkomst van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) voor de regio Den Haag e.o. Een goed moment om de schoolleiders van andere Montessori scholen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.  Tevens werden de thema's bepaald om het komende jaar nader over van gedachten te wisselen onder het motto: dromen en doen.

Doppen voor geleidehonden

Elckerlyc steunt dit schooljaar KNGF Geleidehonden. Dit kan eenvoudig en zonder kosten en neemt maar een paar minuten tijd! Vanaf deze maand staat er een verzamelbox voor de plastic doppen van flessen, melkkartons, sapkartons, potten, containers, wasvloeistof enz in de aula. De doppen brengen we naar een depot wanneer we genoeg hebben. Iedereen is van harte welkom om thuis doppen te verzamelen om deze dan in de box in de aula te doen. Bij voorbaat dank voor jullie steun. Voor meer informatie: de KNGF-website.