Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 6
30 september 2016
Agenda:
17 t/m 24 oktober : Herfstvakantie
24 oktober: Nederlandse afdeling gesloten/ studiedag personeel. 

Kinderboekenweek 2016

Op woensdag 5 oktober bezoekt bekroond kinderboekenschrijfster Selma Noort onze school. Onlangs won ze de Thea Beckmannprijs voor het beste historische jeugdboek: 'De zee kwam door de brievenbus'. In het juryrapport krijgt Noort alle lof toegezwaaid voor de wijze waarop ze 'erin slaagt om voor haar jonge doelgroep met zo weinig woorden een zo goed lopend verhaal neer te zetten. Je kijkt door de ogen en kruipt in de huid van een nuchter en realistisch achtjarig kind dat het leven, ook in afschuwelijke gebeurtenissen, neemt zoals het komt.'
In de afgelopen weken is in de klassen onder andere dit boek (voor)gelezen. We zien dus uit naar haar komst! Selma Noort richt woensdag in de aula haar eigen boekenstalletje in, al haar titels zijn daar te koop. Wilt u uw kind dus een kinderboekenweekboek cadeau doen dan is dit een uitgelezen kans! (let op, geen pin, alleen cash).

Schoolspot

Leerkrachten en leerlingen (en ook hun ouders) kunnen gebruik maken van de zeer voordelige onderwijsaanbiedingen (software en hardware) die de grote ICT-leveranciers beschikbaar stellen. In Nederland is dit verkoopkanaal georganiseerd via 'Schoolspot'. Office 365 schaft u bijvoorbeeld aan voor €3,99 voor 10 installaties. Een flyer vindt u op school, en meer info hier.

Drie oktober

In verband met de viering van de derde oktober is de school aanstaande maandag gesloten. Misschien komen we u wel tegen op de kermis; een heel leuke dag toegewenst! Onder leiding van handvaardigheidsjuf Saskia Vos zijn een heleboel kinderen al op een creatieve manier bezig geweest met deze belangrijke historische gebeurtenis. Hiernaast ziet u allerlei belangrijke aspecten ervan bijeengebracht in één kunstwerk.

Mini enquête 

Binnenkort ontvangt u van de school weer een korte enquête waarin we om uw mening vragen. Vanzelfsprekend delen we de uitkomsten met u; we gebruiken deze om onszelf te verbeteren. Deelname duurt maximaal 30 seconden en u helpt zo mee om de school van uw kind nóg beter te maken!

Biebcommissie

Vanmorgen vergaderde de biebcommissie. Zélden zagen we zoveel uitgelezen belezenheid aan één tafel...!

Home
Contact
Aanmelden

ANBI

Graag brengen we onder uw aandacht dat de school een ANBI-status heeft. Omdat de ouderbijdrage een in principe vrijwillige bijdrage is kan deze gezien worden als een gift. Als u de school kenbaar maakt deze gift minimaal vijf jaar op een rij te willen doen dan kunt u deze jaarlijks voor 100% aftrekken van de belasting. Let wel: de belastingdienst beoordeelt deze aftrekpost van geval tot geval. 

Voorbereiding KBW

(Het thema? Opa's en Oma's!)

Deze kinderen mochten de school alvast een beetje in Kinderboekenweeksfeer brengen. Als u leuke posters ziet hangen dan was dat hún werk!

Formulier

Ieder jaar vragen we u om een update van het formulier 'persoonlijke gegevens'. Hierop geeft u uw meest recente contactdetails aan maar ook eventuele bijzonderheden over allergieën, medicijngebruik e.d.. Van heel veel ouders kregen we deze info al retour; van een aantal van u echter ook nog niet. Mocht u het formulier niet meer hebben: ze liggen klaar bij de administratie (of waag er een mailtje aan...!). ...Juf Heleen verjaarde en vierde dat met een heel grote taart...!