Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 1
26 augustus 2016In dit nummer:
1. Informatieavond
2. Schoolfotograaf
3. overbuurvrouw
4. Kinderboekenweek
5. Ameland
6. Nieuw meubilairAgenda:
1 september: informatie-avond
12 en 13 september: schoolfotograaf
19 t/m 22 september: Kamp Ameland
15, 22 en 29 september: groep 5 bezoekt het Bewaarde Land.
3 oktober: Leidens Ontzet
5 oktober: Kinderboekenweekbezoek 

Informatieavond

Op donderdagavond 1 september organiseren we voor u de jaarlijkse informatie-bijeenkomst. Graag maakt de leerkracht dan nader kennis met u en ook wordt uitgebreid uit de doeken gedaan wat u in het komend jaar kunt verwachten. Vanzelfsprekend is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen! Om ook de ouders die meerdere kinderen op school hebben in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk informatie te vergaren zijn de begin- en eindtijden verspringend. De Onder- en Bovenbouw ontvangt u graag van 19.30- 20.15 uur; de Middenbouw van 20.30- 21.15 uur. 

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op 12 en 13 september weer bij ons langs. De twaalfde voor de kinderen van de internationale afdeling; de dertiende voor de montessori-afdeling. Om de organisatie vlot te laten verlopen zou de fotograaf graag samenwerken met twee ouders die overdag de kinderen op hun gemak stellen. Vindt u het leuk om een dagje 'hulpfotograaf'te zijn laat het ons dan even weten! Vanaf 15.00 uur kunnen er ook broertjes en zusjes die nog niet schoolgaand zijn worden gefotografeerd. Dat gaat op inschrijving; de intekenlijst vindt u volgende week naast de koffiemachine!

De school heeft een overbuurvrouw

(een al wat oudere Russische dame.)

Ze heeft het niet heel breed; van de week schoot ze ons aan met een briefje... Mocht u in het gelukkige bezit zijn van één van deze meubels en er vanaf willen...?

Kinderboekenweek 2016

Op Elckerlyc is Juf Nienke al jaren de drijvende kracht achter de kinderboekenweek. Dit jaar is het haar gelukt om kinderboekenschrijfster Selma Noort uit te nodigen voor een bezoek aan onze school! Op 5 oktober komt ze langs om de kinderen te ontmoeten. Natuurlijk is er een aantal van haar titels beschikbaar in de schoolbieb maar het is ook leuk als u met uw kind in de échte bibliotheel alvast naar een boek van haar zoekt!

Schoolkamp Ameland

Over enkele weken gaan de kinderen van de bovenbouw weer op kamp; dit jaar naar Ameland! Gedurende de hele schoolloopbaan heeft u middels de ouderbijdrage 'gespaard' voor de drie kampen in de bovenbouw. Van jaar tot jaar berekenen we echter wat we op het gespaarde berdag tekortkomen. Dit jaar is dat €55,- ( we gaan vier ipv drie dagen en de reis is vanwege de pont over de Waddenzee extra duur). Vriendelijk willen we u verzoeken deze €55,- (ovv de naam van uw kind) over te maken op rek. nr. NL56ABNA0567815048, tnv  'Montessorischool'. 

Hierboven ziet u hoe we vlak voor de zomer met z'n allen ons meubilair in de container stouwden en hoe het van de week in Curacao weer werd uitgeladen. Op de achtergrond de ploeg vrijwilligers die dat ter plekke regelden!