Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 1

Agenda:  
31 augustus: kennismakingsavond
4/5/6 sept:
schoolfotograaf
11/12/13 sept:
bovenbouw kamp
3 oktober:
Leidens ontzet
14/22 okt:
herfstvakantie

Oogsttijd!

...We hebben een warme zomer achter de rug met af en toe een flinke, groeizame regenbui. Dat doet wónderen voor alles wat groeit in de schooltuinen! Het oogstseizoen is aangebroken zoals u hiernaast kunt zien. Floris nam bijna z'n eigen gewicht aan courgettes mee naar huis!

Eerste schooldag

Afgelopen maandag mochten we weer (bijna, want niet iedereen had genoeg aan zes weken) alle leerlingen verwelkomen. Op een enkele gebroken enkel of gekneusde vinger na ;-) waren er tijdens de vakantie geen ernstige ongelukken gebeurd, waarover we vanzelfsprekend blij waren. We hebben ons voorgenomen er een fijn, leerzaam schooljaar van te gaan maken!

'You do the Cube in two minutes... Can you teach me...?

Bést vermoeiend!

Zo'n eerste week is best vermoeiend, zéker als je nog niet zo groot bent. Soms val je dan spontaan bij de juf op schoot in slaap...!

Vernieuwde App

Vooruitlopend op de strengere privacywetgeving die vanaf 2018 gaat gelden is onze app nu op een nieuwe, striktere manier beveiligd. Wilt u gebruik kunnen maken van de volledige functionaliteit dan dient u zich éénmalig aan te melden met de geboortedatum én de laatste vier cijfers van het BSN van uw kind. 

Frisse nieuwe look

Graag bedanken we op deze plek Rob Ferwerda van Creja.nl voor het maken van de geheel vernieuwde, frisse opmaak van onze nieuwsbrief!

Broertjes en zusjes

Graag brengen we u nogmaals onder de aandacht dat het belangrijk is om jongere broertjes en zusjes zo vlot mogelijk aan te melden. Er is momenteel al een wachtlijst voor de komende drie schooljaren.

Even afwezig

Aanstaande maandag en dinsdag ( 28 en 29 augustus) zijn intern begeleiders Margo Hoogenboom en Marijke Groenewegen afwezig, evenals directeur Paul Mos.  Samen met de intern begeleiders en de directeuren van de andere scholen binnen onze stichting mogen ze zelf weer even in de schoobankjes. Voor dringende vragen kunt u terecht bij Lesley de Quartel. 

Aidan maakt een mierenboerderij

Samen met z'n vader maakte Aidan (BB1) een mierenboerderij. Hij gaat er waarschijnlijk Oogstmieren in houden. Binnenkort kan hij van dichtbij zien hoe de mieren een nest bouwen en wat voor activiteiten ze ondernemen. Een wetenschapper in de dop! We hopen dat hij ons regelmatig gaat vertellen welke waarnemingen hij heeft gedaan.