Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 5
23 september 2016

Agenda:
17 t/m 24 oktober : Herfstvakantie
24 oktober: Nederlandse afdeling gesloten/ studiedag personeel. 

IJshockey

U ontvangt separaat een uitnodiging voor uw kind om lid te worden van de ijshockeyvereniging in Leiden. Er zijn al meerdere Elckerlyc-kinderen lid van deze gezellige club en die zijn er heel tevreden over!

Veiligheid

De gymlessen voor de leerlingen van onze school worden gegeven in sportcentrum ‘De Bloemerd’. De eerste les begint om 08.30 uur, vandaar dat de kinderen die dit eerste lesuur gym hebben niet op school verzamelen maar bij de ingang van het sportcentrum. Vanaf 08.15 uur is de leerkracht van de groep bij de ingang aanwezig om de leerlingen op te vangen, terwijl gymjuf Ginny dan binnen de gymzaal in gereedheid brengt. We verwachten uw kind tussen 08.15 en 08.20 uur zodat er voldoende tijd resteert voor het omkleden. Graag brengen we u met nadruk onder de aandacht dat u zelf uw kind dient over te dragen aan de leerkracht; zet uw kind dus niet op het parkeerterrein uit de auto. Het kán immers zijn dat de leerkracht die de kinderen opvangt er niet is en vanzelfsprekend willen we te allen tijde voorkomen dat kinderen in de vroege ochtenduren zonder toezicht zijn.

Mini enquête 

Binnenkort ontvangt u van de school weer een korte enquête waarin we om uw mening vragen. Vanzelfsprekend delen we de uitkomsten met u; we gebruiken deze om onszelf te verbeteren. Deelname duurt maximaal 30 seconden en u helpt zo mee om de school van uw kind nóg beter te maken!

Home
Contact
Aanmelden

studiedag: school dicht op maandag

Op maandag 26 september is de Nederlandse afdeling van de school gesloten. Alle montessorileerkrachten in de de regio ontmoeten elkaar die dag op de Haagse Hogeschool voor hun vijfjaarlijks congres. Ze worden op de hoogte gebracht van de laatste inzichten én er is de mogelijkheid om uitgebreid te netwerken. Samen zorgen ze ervoor dat het onderwijs aan uw kind up-to-date blijft en van zo hoog mogelijke kwaliteit. 
...Welkom terug...!