Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 5 - 22 september 2017

Agenda:  
3 oktober: Leidens ontzet
5 oktober: Onderwijsstaking
4/13 oktober: kinderboekenweek
14/22 okt:
herfstvakantie
23 okt: studiedag montessorischool

Juf Heleen

Vandaag is juf Heleen jarig; ze ontving een heleboel felicitatiekaartjes én beterschapskaarten.  Ze laat weten dat ze iedereen daar heel erg hartelijk voor wil bedanken!

Gehoorkokers

Hier demonstreert juf Brigitte de gehoorkokers. Het is de bedoeling dat een kleuter paren maakt van steeds één rode en één blauwe koker door ze te schudden en de geluiden die hij hoort te vergelijken. 

Elias (group 2) heeft zelf een verhaaltje uitgekozen dat hij zich wil laten voorlezen.

Drukte

Op sommige dagen is het een drukte van belang, 's morgens vroeg in de aula. Twee bibliotheken geopend, kinderen die individueel lesjes krijgen en ook nog de sportcommissie bijeen... Het is geweldig om te zien hoe 'it takes a village to raise a child!'

Ouderbijdrage

We krijgen er heel soms een vraag over: 'de ouderbijdrage lijkt op Elckerlyc hoger dan bij andere scholen'.  Alhoewel het lastig blijft om te vergelijken doen we hier toch een korte poging: de ouderbijdrage is all-in. Waar andere scholen voor iedere activiteit een aparte rekening sturen; Elckerlyc niet. De tussenschoolse opvang is daarbij een forse kostenpost. Ook worden er regelmatig museumbezoekjes afgelegd waar we het liefst met een bus naartoe rijden. In de bovenbouw gaan kinderen drie keer op kamp. Last but not least: veel scholen organiseren kaartenacties of bloembollenverkopen of oliebollenacties om geld in te zamelen. De kinderen worden dan tot 'wederverkopers' gemaakt. Elckerlyc vindt dit minder wenselijk en heeft dit soort acties daarom afgeschaft. 

Mini-enquête, uitslag.

Verleden week vroegen we weer om uw mening middels een mini-enquête, deze keer naar aanleiding van onze grote tevredenheidspeiling in het voorjaar. Het diagram laat zien hoe de 44 respondenten reageerden. We zullen u dus in eerste instantie nader gaan informeren over alle zaken die de school organiseert rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind!

Groentensoep

Als het schooltuinseizoen op z'n eind loopt is er ieder jaar de mooie traditie van het gezamenlijk -op de tuin-  groentensoep maken én opeten! 

Overblijfhulp

Zoals u weet is er een flink aantal overblijfkrachten dat tussen de middag op de kinderen let als de leerkrachten hun lunchpauze hebben. Af en toe is er wel eens iemand ziek en dan is er behoefte aan een invalkracht. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? loop even binnen bij Paul!

St. Maarten

Levi Teng uit middenbouw 2 heeft heel erg meegeleefd met de slachtoffers van de tornado op St. Maarten. Hij wilde graag z'n steentje bijdragen en is daarom actief aan het tekenen en kleuren geslagen. Z'n tekeningen wil hij graag te koop aanbieden: alle verdiensten stuurt hij dan naar het hulpfonds. Vanzelfsprekend ondersteunen we z'n actie van harte: in de komende week kunt u een tekening aanschaffen voor € 0,50!