Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 18
20 januari 2017
Agenda:
25 januari: Nationale Voorleesdagen
25 januari en 6 februari: Schaaktoernooi
30 januari e.v
.: toetsweek
25 februari t/m 5 maart: Voorjaarsvakantie.

Ongeoorloofd verlof

Rondom de schoolvakanties doet u wel eens een aanvraag voor extra verlof. De regels die daarvoor binnen de leerplichtwet zijn opgesteld zijn tamelijk strikt: zulk extra verlof is eigenlijk nooit toegestaan behalve als er sprake is van een uitzonderingsregel. Vroeger vertrekken naar uw vakantiebestemming (of later terugkomen) omdat dat voordeliger reizen is, of omdat u dan een file kunt vermijden is helaas nooit een reden voor het toegekend krijgen van een verlofaanvraag. Bij twijfel kunt u altijd even overleggen met de schoolleiding of met de ambtenaar leerplichtzaken. Beiden staan u graag te woord!

Schoolfotograaf

De uitslag van onze mini- enquête vindt u hiernaast. Sommigen van u reageerden ook nog via de mail. De teneur was dat u de artistieke kwaliteit van de foto's in de regel goed vindt, maar het bestelproces slecht. De school is hierover in overleg met de fotograaf. Men blijkt kortgeleden overgestapt te zijn naar een nieuwe webwinkel; daar bleken nog veel kinderziektes voor opstartproblemen te zorgen. men heeft beterschap beloofd!

Jeugd-Bridge

(ingezonden: ) Op dinsdagmiddagen (startend  17 januari) is er een jeugdclub voor mini-bridge in het gebouw van de Leiderdorpse Bridgeclub (Bernhardlaan 3). Er zijn dan begeleiders die je het spel goed kunnen leren. Het duurt van 15.30-17.00 uur. Het leuke is dat er van verschillende scholen kinderen komen en dat je dus na een tijdje een echte competitie kunt spelen. Als je belangstelling hebt dan heb je natuurlijk toestemming van je ouders nodig. Je kunt op dinsdagen binnenlopen tussen 15.00 en 15.30 uur of even contact opnemen met één van de begeleiders: pietjansen@ziggo.nl (06-10608347) of mattyvanbakel@gmail.com (06-19535771). 

Nationale Voorleesdagen

Op 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen weer. Vanzelfsprekend weet u al láng hoe ontzettend belangrijk het is om degelijks voor te lezen, samen te lezen of je voor te láten lezen. Tot en met de bovenbouw, en soms nog veel langer, vinden kinderen het heerlijk om te worden voorgelezen. Natuurlijk wordt er dan wel eens geroepen 'dat dat echt veel te kinderachtig is', maar laat u niet in de luren leggen...;-) Op school doen we een gezellige aftrap: iedereen mag woensdag een lekker kussen meenemen, groot of klein. De kinderen verspreiden zich dan door het hele gebouw en lezen elkaar voor; naar keus ieder in zijn of haar eigen taal. Als u dan uw kind 's middags ook nog meeneemt naar de boekwinkel of de bieb dan is er weer een fikse stap richting 'geletterdheid'gezet!

NIO

Op 7 februari maken de kinderen van groep 8 de NIO-toets. Dit is een intelligentieonderzoek dat u als ouder een extra stukje informatie geeft over de beste schoolkeuze voor uw kind na de basisschool. De ouders die het betreft ontvingen een separate uitnodiging voor de informatieavond die we hierover organiseren. 

Schoolzone

Op 23 januari starten de werkzaamheden die verband houden met het vergroten van de verkeersveiligheid rondom de school. Let op: de parkeervakken voor de school zijn inmidels al aangepast. De gemeente Leiderdorp heeft gemeld dat er strikt zal worden gehandhaafd. Het veranderen van de verkeerssituatie rondom de school is onderdeel van een groter plan dat voorziet in het vergroten van de verkeersveiligheid rondom scholen. Het opbreken van de straat en het aanleggen van de verhoogde zebra zorgen misschien voor enige overlast.

De bus en de taxi's hebben nu ieder een eigen plek gekregen, direct naast de school. Verderop in de straat is er genoeg parkeerruimte voor anderen.