Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 30 -  20 april 2018

Agenda:  
20 april: Koningsspelen
24 april: Bovenbouw gaat naar het Archeon
26 april: Schoolreisje Middenbouw 1 en 2
27 april: Koningsdag, alle kinderen vrij.
28 april t/m 13 mei: meivakantie

In de afgelopen week maakten de kinderen van groep 8 de IEP-eindtoets. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Group 6: green fingers!

Miss Joy uses the knowledge that the children of group 6 gained in the school gardens (above). Her classroom at school is also becoming greener and greener!

20 april 2018: Koningsspelen! Véél meer foto's vindt u in onze App.

Teddy Bear Hospital

In de afgelopen week bezochten alle kleuters (om de beurt per klas) het LUMC om in het 'Teddy Bear Hospital' hun knuffel te laten onderzoeken door de dokter. Vanzelfsprekend kreeg ieder konijn, teddybeertje of nijntje ook een X-ray aangeboden! Helaas is het in het ziekenhuis niet toegestaan foto's te maken, u moet het dus doen met bijgaand plaatje!

Schoolconcert

De kinderen van de bovenbouw -onder leiding van hun onvolprezen dirigent  Jon van Gennep- verzorgden donderdag een muzikale avond. De zaal leek wel drie keer uitverkocht; zó vol zat het! Ook dit jaar werd er bij sommige nummers uit volle borst meegezongen waarmee duidelijk is dat ook deze leuke Elckerlyc-traditie een blijvertje is. (Hiernaast meester Jon in één van z'n andere bands!) 

Kwaliteitsmedewerker

Ik ben Sarah Wilson. Vanaf 1 maart werk ik op het bestuursbureau in Alphen aan den Rijn als kwaliteitsmedewerker van Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland (MZH). Ook de school van uw kind(eren) valt hieronder. Voorheen was ik directeur van de Alphense Montessorischool en nam ik in mijn rol als orthopedagoog op een aantal scholen bij groep 8 de NIO-toets af.   Wat doe ik als kwaliteitsmedewerker?  Als kwaliteitsmedewerker ondersteun ik de scholen met het zorgdragen voor een hoge onderwijskwaliteit. Belangrijke vragen hierbij zijn: Doen we de goede dingen, Doen we de goede dingen goed, Hoe maak ik analyses van mijn school en welke instrumenten gebruik ik daarvoor, Wat is er bekend vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten over leren en hoe passen we dat toe in de praktijk? En wat nog meer? Naast kwaliteitsmedewerker ben ik ook als orthopedagoog werkzaam voor MZH. Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Daarom volgen de scholen van Stichting MZH de ontwikkeling en vorderingen van leerlingen nauwkeurig om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Soms zijn er echter problemen met de afstemming op de onderwijsbehoeften. De intern begeleider gaat dan samen met de leerkracht en u als ouder bekijken wat er nodig is. In enkele gevallen krijgt de school geen goed beeld van de onderwijsbehoeften. De school kan dan een beroep doen op de orthopedagoog van de Stichting. Ik kan dan samen met de school en u als ouders onderzoeken wat er nodig is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Dit betekent dat ik kan meedenken over de onderwijsbehoeften van een leerling, door bijvoorbeeld dossieronderzoek, observatie, gesprek met leerkracht en ouders, diagnostisch onderzoek en/of door meedenken tijdens een meerpartijen overleg.

Archeon

Op 24 april brengt de bovenbouw  een bezoek aan het Archeon. De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht (fruit, 2 x drinken en lunch niet vergeten!) en zijn rond 16.00 uur weer terug op school.

...Juf Joy werd 25 en haar klas verraste haar met versiering en ballonnen!

...in de krant!

Dagblad 'De Telegraaf' besteedt ieder jaar aandacht aan de eindtoets op de basisscholen en aan de eindexamens op de scholen voor voortgezet onderwijs. Dit jaar kwamen een journaliste en een fotograaf naar Elckerlyc. Misschien hebt u woensdag ons artikel gezien, op de website of in de krant!