Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 2
2 september 2016

Agenda:
17 t/m 24 oktober : Herfstvakantie
24 oktober: Nederlandse afdeling gesloten/ studiedag personeel. 

Studiedagen personeel

Op 26 september en op 24 oktober is de Nederlandse afdeling van de school gesloten; het personeel heeft dan een studiedag. In de regel plannen we die niet zo dicht op elkaar: nu is dat echter onontkoombaar. De zesentwintigste ontmoet al het personeel van de regionale Montessorischolen elkaar voor hun vijfjaarlijkse congres. 

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op 12 en 13 september weer bij ons langs. De twaalfde voor de kinderen van de internationale afdeling; de dertiende voor de montessori-afdeling. Om de organisatie vlot te laten verlopen zou de fotograaf graag samenwerken met twee ouders die overdag de kinderen op hun gemak stellen. Vindt u het leuk om een dagje 'hulpfotograaf' te zijn laat het ons dan even weten! Vanaf 15.00 uur kunnen er ook broertjes en zusjes die nog niet schoolgaand zijn worden gefotografeerd. Dat gaat op inschrijving; de intekenlijst vindt u volgende week naast de koffiemachine!

Het ontzet van Leiden

Het is een leuke traditie dat kinderen op scholen in- en rond Leiden op 3 oktober hutspot geserveerd krijgen. Zo'n traktatie vormt een mooie aanleiding om te vertellen over de lokale geschiedenis. Dit jaar slaan we de peen-en-uien met worst echter een keertje over: vanwege de kalender zou het vijf dagen voor de werkelijke datum genuttigd moeten gaan worden en dan slaan we als school de geschiedkundige plank natuurlijk mis...!

Juf ziek...?

In dit artikeltje leggen we u uit hoe de vervanging van zieke leerkrachten in de toekomst geregeld zal gaan worden. Tot 1 juli jl. kon een school zelf besluiten hoe zij de vervanging ging regelen en vaak werd zo'n ziektevervanging gedaan door de duo-partner van de zieke, en soms door een andere leerkracht die het niet erg vond af en toe een dagje extra te werken. Nu is dat echter niet meer mogelijk. Vanwege de invoering van de Wet Werk & Zekerheid moet iedere werknemer in Nederland een vast contract worden aangeboden als er drie keer een tijdelijke aanstelling is geweest. In veel beroepsgroepen misschien best begrijpelijk, maar voor bijvoorbeeld de zorg, de horeca en het onderwijs een vrijwel onmogelijke opgave. Een juf die drie keer een halve dag inviel moet dan een vaste aanstelling worden aangeboden (terwijl de bekostiging van een school dezelfde blijft). Er ontstaan dan dus personele verplichtingen waar geen inkomsten tegenover staan. Als u bedenkt dat ca. 80% van de kosten van het onderwijs personeelskosten zijn dan is de rekensom snel gemaakt: Schoolbesturen gaan na enkele ziektegevallen failliet. De minister heeft geweigerd 

 voor het onderwijs een uitzondering te maken. Daarom heeft ons schoolbestuur besloten om samen met een aantal anderen een RTC (regionaal transfer centrum) op te richten. Leerkrachten kunnen dan via een ingewikkeld detacheringsmodel wisselend worden ingezet op verschillende plekken zodat er geen benoemingsverplichting gaat ontstaan. Het gevolg is dat scholen niet meer een 'eigen duo-partner' of bekende vervanger kunnen inzetten: de ziekte moet nu gemeld worden bij het RTC waarna deze een vervanger zoekt. U zult in de toekomst dus invalleerkrachten op school gaan ontmoeten die u niet kent. Het RTC probeert altijd wel een zo goed mogelijke 'match' te maken, maar in tijden van een griepgolf wordt dat natuurlijk een stuk moeilijker. Het is -zoals altijd- onze intentie de zaken rondom het onderwijs van uw kind zo goed mogelijk te organiseren maar sóms wordt het ons best lastig gemaakt...!Linde en haar Ezeltjes

...Je zult maar een tante hebben die ezeltjes houdt!

Linde bedacht zich geen moment: ze vroeg haar tante om afgelopen dinsdag de twee allerliefste in haar vrachtwagentje te laden en die naar school te brengen. Op die manier zou ze haar spreekbeurt wel op een heel bijzondere manier kunnen afsluiten! Het werd -zoals u ziet- een groot succes; zélfs de ezeltjes hadden het naar hun zin! 

De verkeerssituatie

Het is ieder schooljaar een uitdaging om iedereen weer zo snel mogelijk duidelijk te maken hoe de parkeersituatie rondom school is. Vooral nieuwe ouders denken dat ieder vrij plekje ook een parkeerplaats is, en het valt dan tegen als er vriendelijk  verzocht wordt de auto even een stukje verderop neer te zetten. Daar komt bij dat de gemeente ons heeft laten weten dat we nog even geduld moeten uitoefenen  met betrekking tot de aanpassing van de verkeerssituatie rondom de school: het veiliger maken kan pas een aanvang nemen als de bezwaren die drie buurtbewoners hebben ingediend zijn afgehandeld. Medio oktober weten we meer!

Home
Contact
Aanmelden
Op wat misschien wel de mooiste zonnige dag van het jaar was organiseerde Nicolay z'n verjaardagspartijtje en héél veel kinderen vierden dat met hem mee. Het was warm maar ook héél gezellig!