Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 21-  2 februari 2018

Agenda:  
29 jan - 2 feb: toetsweek
31 jan: inspiratie-avond 3
6 februari: afname NIO
24 feb-4 maart: voorjaarsvakantie

CITO

Aan het eind van groep acht maken kinderen de eindtoets (tegenwoordig is dat op Elckerlyc de 'IEP'), ondersteund door de 'NIO-test' (een intelligentietest, meestal zo rond februari) zodat er genoeg informatie beschikbaar komt over het presteren van een kind: voor de school om een advies te kunnen geven over het best passende vervolgonderwijs en voor u als ouder om daarover een beslissing te nemen. Natuurlijk is één zo'n meetmoment -aan het eind van groep acht-  veel te weinig om een goede afstemming van het onderwijs mee te bereiken. Gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind zijn er daarom jaarlijks twee genormeerde tests, de zogenaamde CITO-toetsen. De school kan daarmee het ontwikkelingsprofiel van uw kind in de gaten houden en 'finetunen' als dat nodig is. Hiernaast ziet u een klas die zo'n CITO aan het maken is. De kinderen ervaren het steeds weer als een belangrijk moment en soms gaat het daarom ook wel met wat spanning gepaard. In het leerlingtevredenheidsonderzoek dat we verleden schooljaar afnamen kwam dit ook duidelijk naar voren. Scholen zijn echter verplicht om de ontwikkeling van leerlingen te volgen dus een beetje stress zal onontkoombaar blijven...

Ben Mulder

Vanaf de komende week komt meester-in-opleiding Ben Mulder stage lopen in bovenbouw 1. Hij stelt zichzelf binnenkort in deze kolommen nader aan u voor!

Schakers!

Afgelopen woensdag stapte opnieuw een Elckerlyc-team in de schaakarena aan de Kastanjelaan. Er was een sterk speelveld, maar toch werden uitstekende resultaten behaald. Hartelijk Gefeliciteerd met jullie sportieve prestatie!

De pré-gymmers deden een presentatie op het Stedelijk. Héél erg 'zuur' en ook wel spannend! 

verdwenen...

...van de week konden er opeens geen boeken meer worden uitgeleend omdat onze bibliothecarissen zonder computer zaten. De mini-pc (net zo één als op de foto) bleek plotseling 'verdwenen'...

Gitaarles

U las hier al eerder over de muzieksubsidie die onze school ontving om het muziekonderwijs een steuntje in de rug mee te kunnen geven. Onze school zet dat geld onder meer in om één klas (group seven) een jaar lang gitaarles te kunnen geven. Aan het eind van het schooljaar zullen ze als gitaarorkest een concert geven. Vanzelfsprekend konden ook leerkrachten zich aanmelden voor gitaarles: daar bleek grote belangstelling voor!

Lidewijde en Cas

Kleine Cas groeit als kool, zo laat juf Lidewijde ons weten!

Inspecteur

Op 9 februari bezoekt onderwijsinspecteur Hugo Joustra de internationale afdeling van onze school. Van zijn bevindingen houden we u natuurlijk op de hoogte!

Broertjes en zusjes

Elckerlyc mag zich al jaren verheugen in een zeer grote belangstelling; reden voor een fikse wachtlijst. Een broertje of zusje van een kind dat al op school zit krijgt voorrang bij plaatsing, alleen moet de school dan wel op de hoogte worden gesteld. Hebt u dus een peuter thuis die u te zijner tijd ook naar Elckerlyc wilt laten gaan laat dat de school dan zo tijdig mogelijk weten. Danielle Geel (administratrice) helpt u graag verder!