Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 19-  19 januari 2018

Agenda:  
24 januari: Voorleesontbijt
25 januari: voorlichting NIO
29 jan - 2 feb: toetsweek
31 jan: inspiratie-avond 3
6 februari: afname NIO
24 feb-4 maart: voorjaarsvakantie

Pindakaas

Verschillende kinderen op onze school hebben last van een ernstige (of net iets minder ernstige) noten, amandel- en/of pinda-allergie. U ziet daarom op verschillende plekken in het gebouw een waarschuwingsbordje 'this is a nut-free zone'. Op verzoek van de schoolarts hebben we bij alle betrokken ouders navraag gedaan naar de aard van de allergie. Soms is er namelijk sprake van een allergische reactie als er pinda's gegeten worden; in andere gevallen is het aanraken van een bordje of een zakje waarin een boterham met pindakaas gezeten heeft al voldoende prikkel voor een extreem heftige reactie. Gelukkig komt deze laatste vorm op onze school niet voor. Dit neemt niet weg dat we heel zorgvuldig willen omspringen met de gezondheid van ieder kind dat aan de zorg van de school wordt toevertrouwd. U bent dus door de leerkracht van uw kind geïnformeerd als er een ander kind in de groep is met deze allergie. U kunt daar dan rekening mee houden bij traktaties en bijvoorbeeld pindakaas op de boterhammen van uw kind vermijden. Extra aandacht vragen we voor activiteiten waar leerlingen van verschillende klassen gemengd aan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de schaaklessen, museum- of theaterbezoek en sportactiviteiten. We stellen het bijzonder op prijs als u dan uw kind geen pindakaas op brood meegeeft, of nootjes of anderszins etenswaren die voor problemen zouden kunnen zorgen. 

Inspiratie-avond 3

Op woensdagavond 31 januari verzorgt juf Ilse de derde -en voorlopig laatste- inspiratieavond. Het thema deze avond is: 'Overleg binnen het gezin'. Aanvang is 19:00 uur en de afsluiting 21:30 uur. U bent van harte welkom!

Woensdagmiddag bezochten de medewerkers van onze school de nieuwjaarsbijeenkomst van de St. MZH. 

Wind

...Er stond een stevig briesje, afgelopen donderdag! Door een onvolkomenheid in onze nieuwe telefooncentrale konden vele van u de school niet bereiken met bijvoorbeeld een vraag over de veiligheid. Gelukkig kon u uw boodschap inspreken. Deze zijn naderhand adequaat afgehandeld.