Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 50 - nummer 4 - 19 FEBRUARI 2021

Agenda:  

20--28 februari: Voorjaarsvakantie
15-26 maart: Cito toetsen
2-5 april: Goede Vrijdag en Pasen
12-23 april: Verslagbesprekingen
20-21 april: IEP eindtoets

Aangepaste planning

Door de sluiting van de school van half december tot begin februari schuiven een aantal activiteiten op. Normaal gesproken nemen we CITO toetsen twee weken na de kerstvakantie af. Dit wordt nu twee weken na de voorjaarsvakantie, conform het advies van CITO. Dit betekent echter ook dat de verslagen daardoor later uitkomen en dus ook de bespreking daarvan met ouders. 
In deze verslagen willen we graag ook bijdragen van de kinderen zelf opnemen en van jullie, de ouders, om recht te doen aan het thuisonderwijs. Zodat later bij eventueel teruglezen van het verslag deze rare jaren 2020-2021 toch ook een herinnering aan intensievere samenwerking oproepen. We maken een voor ieder werkbaar model hiervoor.

Schooladvies groep 8

De kinderen van groep 8 zullen op donderdag 4 maart hun definitieve schooladvies krijgen. Naast het definitieve schooladvies krijgt elke leerling ook een brief met uitleg over de samenstelling van het advies, 1 officieel document met het schooladvies ondertekend door de directeur en 1 adviesblad van het Povo met daarop een unieke code waarmee u zich definitief bij de school naar keuze kunt inschrijven. Met deze code kunnen de middelbare scholen namelijk inloggen op het Onderwijskundig Rapport (OKR) van uw kind en de gegevens en resultaten inzien.
Na het definitieve advies wordt vanaf half maart de cito M8 nog afgenomen en 20 & 21 april 2021 volgt tenslotte de IEP (verplichte eindtoets). Voor deze laatste toets geldt dat we het advies gaan heroverwegen als de uitslag een positiever beeld geeft dan het gegeven advies. Mocht de IEP minder goed gemaakt zijn, dan blijft het advies gewoon staan. De Cito wordt afgenomen zodat we een beeld hebben van wat de leeropbrengst is geweest over de afgelopen uitzonderlijke periode.

Overal gym

De ene indeling voor gym was nog niet gemaakt, of de volgende was alweer nodig. De eerste uitdaging is het zoveel mogelijk gescheiden houden van groepen met voldoende tijd voor wisselen en schoonmaken van materiaal. Vervolgens viel ineens De Bloemerd uit en kwam De Does in beeld per 1 maart a.s.. Echter uiteindelijk op volledig andere dagen dan gebruikelijk en voor minder tijd. Gelukkig kon Ginny haar werkdagen omzetten en met enige hoofdbrekens is er een nieuw schema opgesteld.

Sneeuwopdrachten middenbouw

De onverwachte sneeuwval en sluiting van de school op 8 februari jl. betekende dat er nog één ochtend online les werd gegeven met in de middag opdrachten in de sneeuw. Dit leverde een groot aantal video's op, die we helaas niet kunnen delen, en de nodige foto's. Zie ook de schoolapp.

Kijkdozen bij de bovenbouw

De kinderen maken een kijkdoos over een zelf gekozen onderwerp. Het kan een scène uit een film zijn, hun kamer, een aquarium, een dierentuin, een pretpark etc. Het doel is creatief bezig te zijn en vooral samen te werken. 

Pregym afgerond

Wij zijn met Alexander, Lise, Sofia, Matteo en ik mee gaan doen aan Pregym in het begin gingen we naar Socrates en kregen we twee lessen een les natuurkunde en een les klassieke talen. Toen de lessen voorbij waren kregen we twee boekjes waarin opdrachten en proefjes stonden die we konden gaan maken in een aantal weken. Toen die weken voorbij waren hadden we de afsluiting eigenlijk zouden we voor de afsluiting naar Athena gaan maar door corona ging dat niet door dus deden we het online. We deden een quiz over vijf verschillende thema’s elk thema had zeven vragen de school met de meeste goede antwoorden kwamen op de website van het stedelijk gymnasium we weten nog niet wie er heeft gewonnen.  
Tessa

De musical is gekozen, de rollen zijn verdeeld en het oefenen kan beginnen.

Bewaar de doppen!

Ik wil graag iedereen bedanken die voor het KNGF plastic doppen heeft ingezameld. Ik heb eind vorig jaar een grote en zeer zware zwarte zak afgeleverd bij het verzamelpunt!
Het inleveren van de doppen was het afgelopen jaar iets moeilijker, maar het is fijn dat de kinderen ze nog steeds bij mij hebben gebracht. Voor degenen onder u die nieuw zijn met het inzamelen van plastic doppen. De KNGF ontvangt een bedrag per kilo. Tot nu toe heeft het sparen van deze doppen in 2020 € 30.000 opgebracht! Dit gaat naar de opleiding van blindengeleidehonden en hulphonden. De buddyhonden werken met kinderen tussen de 3 en 7 jaar met autisme, volwassenen met PTSS en kinderen met visuele of fysieke beperkingen.
Dus ... gooi die doppen niet weg, en u helpt ook het milieu! Zorg ervoor dat u ze wast voordat u ze inlevert. Alvast bedankt voor uw steun!
Ali Butler

Voedselbank Leiden

Namens de Voedselbank Leiden wil ik jullie hartelijk dank zeggen voor de inzameling die jullie in december voor ons hebben gehouden.
De nood bij ons was hoog, maar dit jaar hebben 20 scholen uit Leiden, 5 scholen uit Leiderdorp en 2 scholen uit Oegstgeest meegedaan en de opbrengst was boven verwachting.
Als dank kom ik jullie zo spoedig mogelijk, als Corona het weer toelaat, 3 knuffeldino’s brengen, mogelijk een leuk speeltje voor in de kleuterklassen.
Nogmaals hartelijk en tot de volgende keer, hoop ik. Plonie Staehle, vrijwilliger

Boeken voor buiten

Onze buitenbibliotheek kan weer boeken gebruiken. Heeft u nog kinderboeken, dan kunt u deze in de bibliotheek plaatsen. Hierbij is rood voor de kinderen is en blauw voor de volwassenen.