Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 44 - nummer 23
18 maart 2016

In dit nummer:
1. Seks
2. Judotoernooi
3. Gympies
4. Quiz
5. Schaken
6. Multimedia
7. Tips

Agenda:
20 maart: deadline inschrijven korfbaltoernooi.
25 t/m 28 maart: Paasweekeinde.
7 april: verkeersexamen groep 7.
13 april: korfbaltoernooi.
22 april: Koningsspelen.
11 mei: voetbaltoern. groep 2, 7 en 8.
18 mei: voetbaltoernooi jongens groep 4 en 6, meisjes groep 4, 5 en 6.

Seks

U las of hoorde er vast over: het is weer de 'Week van de Lentekriebels'. Veel basisscholen in Nederland besteden dan extra aandacht aan het onderwerp 'seksuele voorlichting'. Ook op Elckerlyc zal juf Jeanette de achtstegroepers (vanaf acht april) in een aantal bijeenkomsten vertellen over de bloemetjes en de bijtjes (en misschien nog wel iets meer). Misschien wilt u er thuis eens naar vragen; een mooie gelegenheid voor een keukentafelgesprekje wellicht!

Veel extra sport

Hierboven zie je foto's van een aantal verschillende extra sportactiviteiten waar de kinderen zich in de afgelopen weken voor in konden schrijven. Er werd gekorfbald, er was een beachvolleybalclinic en op het schoolplein konden -vanwege groot succes- de Gauswheels nog een keer worden bereden!

Gymschoenen

Ieder jaar worden niet alleen de speeltoestellen op het schoolplein gekeurd, ook het speellokaal (waar de kleuters gymen) wordt onderworpen aan de veiligheidswet- en regelgeving. Bij de laatste inspectie is geconstateerd dat de mogelijkheid bestaat dat kinderen die gymen zónder gymschoentjes hun voeten zouden kunnen bezeren. In de vloer is nl. op een aantal plaatsen een verzonken koppelpunt geplaatst waarmee het klimrek kan worden vastgezet. Wilt u dus ieder risico uitsluiten dan verdient het aanbeveling uw kind gymschoentje mee te geven.

In de stijl van...1

...Bij de ingang van de school: in de stijl van 'De Schreeuw' van Munch...!'

In de stijl van...2

'Elckerlyc By Night', in de stijl van Vincent van Gogh.

In de stijl van...3

...en de aula in de stijl van Picasso. Prijswinnaar is Jelmer Hielkema, vader van Mia en Juliette. Van Harte Gefeliciteerd!

Schaakcommissie

Sinds jaar en dag wordt er op onze school fanatiek geschaakt. In de aanloop naar het schaaktoernooi oefenen de deelnemers na schooltijd een aantal keren en tijdens de toernooien worden ze begeleid door de ouders die samen de schaakcommissie vormen. Aan het eind van dit schooljaar neemt deze commissie afscheid. We zijn daarom op zoek naar één of twee schaak-enthousiaste ouders die dit taakje op zich zouden willen nemen. Vanzelfsprekend zorgen we voor een goede overdracht!

Opvoeden in een tijd van multimediaprikkels

Mark Teeninga wees ons op een interessante link. Klik hieronder en vorm u zelf een oordeel...!

Meer lezen

Tips?

De tevredenheidsenquête waarvoor we onlangs uw medewerking vroegen leverde een goed rapportcijfer op voor de school. Dat is fijn, want we willen een goede school zijn voor uw kind. Toch willen we u expliciet vragen om kritiek. Ook al betreft het kleine dingetjes: uw feedback wordt gewaardeerd. Een voorbeeldje? Iemand merkte onlangs op dat het afplakken van de ramen aan de kant van het schoolplein voor de kinderen in de kleuterklas misschien wat ál te rigoreus was aangepakt. We laten het daarom binnenkort aanpassen. Een andere ouder merkte op dat er veel zwerfvuil in de bosjes rondom de school ligt. Binnenkort wordt het Elckerlyc-Eco-Team daarom geboren. We realiseren ons dat natuurlijk niet ieder probleem één twee drie kan worden opgelost, maar alles begint met een vraag of een opmerking!

...Bij het judotoernooi werd de éne prijs na de andere binnengesleept...