Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 49 - nummer 5 - 17 JUNI 2020

Agenda:  

9 juli: Musical groep 8
10 juli: Laatste schooldag groep 8
17 juli: Laatste schooldag

De laatste 7 weken

Op 8 juni is de voor dit schooljaar laatste periode ingegaan met als nieuw uitgangspunt volledige groepen. Dit wel binnen de randvoorwaarden zoals gesteld door de RIVM en verder uitgewerkt door een hele serie instanties. In verband met het ontbreken van voldoende overblijfvrijwilligers eindigt de schooldag om 14.00 uur waarbij wel de kinderen die naar de BSO gaan op school worden opgevangen tot 14.45.  Bij de onder- en bovenbouw zijn er wat aanpassingen in de lestijd, doordat niet alle leerkrachten voor de klas kunnen staan. Wel buiten, waardoor er meer in de open lucht gedaan wordt, zoals de muziekles op de foto.

De klank van zuivel

De beide onderbouwgroepen krijgen online onderwijs van juf Selma. Een paar weken geleden over zuivel. Alle kinderen hadden twee zuivelproducten gehaald, waarmee een reactiespel is gedaan: wordt je product genoemd, dan dat snel voor de camera houden. Van een aantal producten klapten de kinderen de woordstukken en benoemden de beginklank. Daarna was er een boerderijgedicht en een liedje over melken.

Webshops van groep 8

Een belangrijke activiteit van groep 8 voor het laatste deel van het schooljaar is het maken van een product en dat verkopen. Dit gebaseerd op een bedrijfsplan . Normaal gaat dat via een kraampje. Door corona kan dat niet met fysiek publiek, vandaar dat groep 8 een webshop ontwerpt om via internet een product of dienst op de markt te zetten. 

Geslaagd

Groep 7 is geslaagd voor het verkeersexamen. 

Juf Tanja gestart

Ik wil mij graag even kort voorstellen. Ik ben Tanja Kleerekoper. Ik ben, vlak voor dat de school gesloten werd, gestart in de middenbouw bij juf Hannadea als haar duo. Naast deze baan werk ik als schoolmaatschappelijk werker in Lansingerland.
Na veertien jaar besloot ik dat ik weer voor de klas wilde staan. En dan het liefst voor een Montessori middenbouw. Want daar ligt mijn hart en mijn ervaring. Vanuit die ervaring denk ik te weten dat, als je leerlingen uitdaagt en aanspreekt op hun eigen niveau, zij plezier in het leren hebben. Dan zijn ze geconcentreerd en gaan zelfstandig aan het werk. Mits er geen factoren in hun leven aanwezig zijn die het leren belemmeren. De Montessori methode en visie past goed bij mij. Het is zo vormgegeven dat het voor de leerkracht (en voor de leerling) makkelijk is aan te passen aan de leerbehoefte van het moment. Leren het zelf te doen lukt alleen als het geleerde aansluit bij de ontwikkeling. Dan ontstaat vertrouwen in eigen kunnen. Dat zorgt voor plezier in het leren en bevordert de intrinsieke motivatie.
In mijn persoonlijke leven ben ik graag sportief; dansen, body Balance, yoga, hardlopen, skeeleren en wandelvakanties in de bergen. Daarnaast ben ik ook graag creatief en hou ik van klussen. Verder woon ik samen met mijn sportieve en zorgzame vriend in een huisje te Leiden en heb ik mijn dochter, schoonzoon én mijn tweejarige kleindochter in de buurt wonen. Kortom ik ben een gezegend mens.

Bewaarde Land

Door de coronacrisis heeft het Bewaarde Land dit jaar een behoorlijk verlies aan inkomsten van de scholen. Normaal is het al heel lastig om het financieel allemaal draaiende te houden, maar nu wordt het wel heel pittig. Het Bewaarde Land zou dan ook erg blij zijn met een (kleine) donatie om de klap op te vangen. Als dit lukt, dan kan het programma ook in de komende jaren voorlopig weer blijven draaien! Meer informatie vind u hier.

Overigens is Elckerlyc wel van plan - zoals het er nu uitziet - het Bewaarde Land in september te bezoeken (onder voorbehoud van wijzigingen in richtlijnen).