Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 22
17 februari 2017
Agenda:  
25 februari t/m 5 maart: Voorjaarsvakantie.
13 t/m 25 maart: Projectweken.

Chubb

De speeltoestellen op het plein, de brandblusmiddelen, het gereedschap, de ladders, de gymtoestellen, de waterkwaliteit, het binnenmilieu, de EHBO-voorzieningen, de AED, de nooduitgangen: deze controlediensten ziet u hiernaast niét aan het werk. Wie dan wel? Deze CHUBB-medewerker test de werking van onze ontruimingsinstallaties! De veiligheid op ieder van de voornoemde terreinen houden we bij in een logboek. U snapt dat er óók een instantie is die dat logboek weer controleert...!

Pinkelkampioen

Zondag 12 februari had ik een familiefeest omdat mijn overgroot-opa en -oma 65 jaar getrouwd waren. Het is een familietraditie om dan pinkelwedstrijden te houden, elke 5 jaar. Ik heb toen gewonnen van alle familie onder de 18 jaar en daarmee deze beker gewonnen!!! (Eva Beij, groep MBA4)

Coffee morning

Omdat de samenstelling van een groep in de loop van een jaar nog wel eens kan wisselen organiseert de  internationale school met enige regelmaat een koffie-ochtend. Alle ouders van een klas  worden dan uitgenodigd om eens bij te praten. Meestal zijn het dan overigens de moeders die aanschuiven, zo vertelde Ms. Winnie! 

Cito

Halverwege het schooljaar (en aan het eind) worden alle kinderen op school getoetst. De school gebruikt daarvoor de landelijk genormeerde tests van cito. De uitkomsten van deze tests bewaren we in ons leerlingvolgsysteem; zo kunnen we de progressie van uw kind bewaken en efficiënt hulp bieden wanneer dat nodig is. Naast de toetsresultaten zijn er natuurlijk ook alle observaties van de leerkrachten en de  andere tussentijdse resultaten die we goed bewaren. Zo kunnen we aan het eind van de basisschoolperiode een goed advies geven over het vervolgonderwijs. 

Juffendag

Van de week waren alle juffen van de onderbouw jarig (zie ook hieronder). De kinderen mochten verkleed naar school komen: Charlie Chaplin arriveerde achterop de fiets!

WWF

U herinnert zich vast nog de spontane bake-sale die de kinderen van group 4 organiseerden voor het WWF; hiernaast ziet u ze met de bedankbrief die ze ontvingen!

Verslagbespreking

In deze periode ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind voor een bespreking van het verslag. De gesprekken duren ongeveer een kwartier. Denkt u (veel) meer zaken te willen bespreken maakt u dan een aparte, evt. aanvullende afspraak. Degenen die ná u aan de beurt zijn zullen u dankbaar zijn ;-)
Juf Lidewijde instrueert de kinderen van groep 1 t/m 5 in kleine groepjes hoe de iPad te gebruiken.