Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 47 - nummer 2 - 16 MEI 2019

Agenda:  

24 mei: Avond van 8 groep 8
29 mei: Muziekconcert bovenbouw
11 juni: Start CITO groep 6 en 7
18 juni: Mufterdag bovenbouw
18 t/m 21 juni: Avondvierdaagse
28 juni: Zomerfeest
4 juli: Schoolreisje onderbouw
11 juli: Musical
12 juli: Juffendag middenbouw

Groep 8 'uitgetoetst'

Op 16 en 17 april jl. hebben onze groep 8 leerlingen de IEP-toets gemaakt. In opperste concentratie hebben de kinderen hun uiterste best gedaan om het best mogelijke resultaat neer te zetten. Het maakt ons als bovenbouwdocenten trots dat de kinderen zo’n goede inzet hebben laten zien. De IEP-toets werd door de kinderen positief beoordeeld. Zij vonden het niet makkelijker dan de cito-toetsen maar wel overzichtelijker. Hiermee zijn de groep 8 leerlingen “uitgetoetst” voor wat betreft de basisschool.

Lentekleuren en -geuren bij de middenbouw

Begin mei bezochten MB1 en MB2 het Milieu Educatief Centrum (MEC) in de Sterrentuin voor het programmaboekje 'Lentekleuren en -geuren'. In de klas hadden de kinderen al een spannend verhaal gehoord over een hommelkoningin en hoe zij stuifmeel en nectar verzameld. Na een flinke wandeling zijn de kinderen in groepjes op onderzoek gegaan in de Houtkamp. Met een rugzak vol met verrekijkers, vergrootglazen, insectenbakjes, een stethoscoop en informatiebladen, zijn ze een hoop te weten gekomen over bloemen, bomen, watervogels en insecten. In het MEC zelf konden de kinderen rupsen en cocons en elzenhaantjes en hun eitjes bewonderen. Wat eten die rupsen ontzettend veel en wat hebben de elzenhaantjes een prachtige blauwe glans! En door de cocons goed te bekijken, konden ze de vormen van de vlindervleugels ontdekken. Mede dankzij de inzet van onze hulpouders is het een geslaagd en leerzaam uitje geworden.

Dans-projectweek van start

Op 14 mei jl. is de schoolbrede projectweek gestart. Het thema is dans/bewegen op muziek. De BB van de Montessorischool en Group 7 van de International School verzorgden de aftrap met energieke hiphop en breakdance. Iedere groep heeft een land gekozen en gaat in twee weken een plaatselijke dans instuderen. Daarnaast zijn er dans-workshops.

Grieks schrijven

Ik heet Akshaay, ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Ik wil graag naar het Stedelijk Gymnasium (ik ben aangenomen). Victor zit op het Stedelijk Gymnasium. Hij kwam dinsdag naar onze klas omdat hij vrij had. Ik mocht met  Victor in de aula zitten. Daar oefenden we bijvoorbeeld Grieks letters schrijven, het hele Griekse alfabet, hoe je het uitspreekt en nog veel meer. Thijs en Noa kwamen er later ook bij. Door Victor kan ik nu Grieks schrijven. Dit is mijn naam in het Grieks: Ακσααι, mijn vaders naam in het Grieks: Ανανδ,  mijn moeders naam in het Grieks: Πρια, mijn broertjes naam in het Grieks: Πρανω. Verder lees ik nu veel over Griekse cultuur en goden. Ik mag ook van de juf Frans doen.

Elckerlyc 2019/20: plek

Elckerlyc Montessorischool heeft voor het schooljaar 2019/20 nog een paar plaatsen beschikbaar. Aanmelden is nu mogelijk.
Verder is het belangrijk dat ouders en verzorgers, die al kinderen op Elckerlyc hebben, eventuele broertjes en zusjes óók inschrijven, zodat wij een plekje voor hen kunnen vrijhouden.

Juf Henriette gestart 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Henriette Versteegen-ten Hengel, de nieuwe leerkracht voor MB1 op de maandag en dinsdag. Hiervoor heb ik gewerkt op Montessorischool Apollo in Leiden. Ik heb een aantal jaren in de onderbouw en middenbouw gewerkt, het afgelopen jaar in de middenbouw. Ik heb twee kinderen, Lieke van 3 jaar en Laurens van 1 jaar oud. Wellicht ontmoeten wij elkaar binnenkort, spreek mij gerust aan als u iets te vragen heeft. Ik heb er enorm veel zin in!

Juf Inge ondersteunt

Vanaf donderdag 9 mei ondersteunt Inge van Loon de bovenbouw als onderwijsassistente gedurende de donderdagen tot aan de zomervakantie.
Dit als (gedeeltelijke) vervanging van Heleen Kinkel.

Rookvrij schoolterrein!

'Elckerlyc heeft vanaf 10 april een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

14 Elckerlyc schakers

Dit jaar deden veertien (!) kinderen van Elckerlyc mee met het individuele schaaktoernooi van Leiderdorp op 3 april jl., terwijl het er vorig jaar zeven waren.
Ieder speelde vijf wedstrijden achter elkaar tegen spelers van dezelfde leeftijdscategorie.  Het werd een groot succes: Danyel, Martín, Finn, Sakthivel, Pranav, en Stanley werden eerste van hun groep, Agata werd 2e, Akshaay 3e, en iedereen kreeg een medaille :-)

Boeken voor buiten

Onze buitenbibliotheek kan weer boeken gebruiken. Heeft u nog kinderboeken, dan kunt u deze in de bibliotheek plaatsen.

Fiets in september 2019

Vanaf 1 september a.s. gaat de Fietsersbond net als vorig jaar weer een maand los met het verzamelen van zoveel mogelijk Fietsbeloftes. Vorig jaar hebben 1577 ouders de belofte ingevuld, van 120 verschillende scholen, en dit jaar wil de bond nog veel meer ouders bereid vinden om de belofte te doen.

Ook in de Europese Mobiliteitsweek zal dit jaar forse aandacht worden geschonken aan het fietsen naar school. Deze week (van 16 tot en met 20 september) heeft dit jaar als thema ‘lopen en fietsen’. Daarom roept de Fietsersbond, samen met SCHOOL op SEEF, iedereen op om de auto die week thuis te laten en deel te nemen aan de eerste Schoolbrengweek. Door de auto die week te laten staan zijn kinderen goed bezig voor hun gezondheid, verkeersveiligheid rondom school, het milieu, hun verkeersvaardigheid en is het nog eens leuk ook!