Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 22-  16 februari 2018

Agenda:  
23 feb: studiedag Nederlandse afdeling, alle Nl. leerlingen vrij
24 feb-4 maart: voorjaarsvakantie
12 t/m 23 maart: Schoolprojectweken
29 maart: Paasontbijt
30 maart / 2 april: Paasweekeinde

Op Valentijnsdag is baby Rick geboren, de zoon van juf Lisa en haar man Richard!

Letter of Complaint

Miss Helen is teaching group six on how to write an 'Official Letter of Complaint'. Together they think about how they want to formulate their complaints. It was a pleasure to see the students think, deliberate  and work together!

Greek Pottery

The children in group three learned about ancient Greece. As a part of that, Miss Winnie taught her students on how to make a beautiful Greek pot. Please have a look at the results in the aula and you'll be amazed!

J.I.O.

J.I.O. staat natuurlijk voor 'Juf In Opleiding'... Vier meiden uit de bovenbouw gingen een ochtendje montessorilesjes geven in de kleuterklas. Dat beviel henzelf én de kleuters heel goed! Hieronder zie je de foto's, jammer genoeg staat Senna er niet op maar die hielp ook mee!

Constructie

Papier kan een extreem krachtig constructiemateriaal zijn, als je maar weet hoe je het moet toepassen! Voordat de bovenbouw aan het bruggenbouwen slaat worden er experimenten gedaan. De bedoeling is om uit te vinden op welke manier de meeste draagkracht ontstaat. Oprollen misschien? Driehoeken van vouwen? Heel veel laagjes op elkaar plakken, en wat is dan de invloed van de lijm? Binnenkort ziet u de resultaten van al dit onderzoek!

Werkdruk

In het afgelopen weekend werd bekend dat het kabinet tóch extra middelen beschikbaar gaat stellen voor het verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs. Met ingang van het nieuwe schooljaar mag het geld door de scholen ingezet gaan worden. Het schoolbestuur heeft daarom aan de directeuren van de scholen gevraagd samen met de personeelsleden na te denken over mogelijke oplossingen, en zo ook aan de medezeggenschapsraad.  Overigens blijft de door het nieuwe kabinet ingezette generale bezuiniging op de onderwijsbegroting vooralsnog gewoon gehandhaafd... 

Baby Rick is pas geboren, dat las u hierboven. Op deze foto is meester Paul echter op kraambezoek bij baby Cas! Broer Tim houdt een oogje in het zeil als hij de fles geeft.

Voorjaarsvakantie

Donderdag 22 februari is de laatste schooldag voor de kinderen van de Nederlandse afdeling. Op vrijdag 23 februari heeft het personeel een studiedag. Op 5 maart verwachten we alle kinderen weer uitgerust op school! (Let op: de Internationale afdeling heeft op maandag 5 maart een studiedag, daar beginnen de kinderen dus pas weer op dinsdag 6 maart!). 

Broertjes en zusjes

Elckerlyc mag zich al jaren verheugen in een zeer grote belangstelling; reden voor een fikse wachtlijst. Een broertje of zusje van een kind dat al op school zit krijgt voorrang bij plaatsing, alleen moet de school dan wel op de hoogte worden gesteld. Hebt u dus een peuter thuis die u te zijner tijd ook naar Elckerlyc wilt laten gaan laat dat de school dan zo tijdig mogelijk weten. Danielle Geel (administratrice) helpt u graag verder!