Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 50 - nummer 1 - 15 OKTOBER 2020

Pak een boek!

De eerste periode van het schooljaar zit er weer op. Ondanks coronaperikelen hebben we ons geplande programma uit kunnen voeren, inclusief bezoek aan het Bewaarde Land, schoolkamp en schoolreisje middenbouw naar Archeon. Die laatste vond plaats tijdens een erg regenachtige dag, maar de uitdaging is juist van zo’n dag een succes te maken. En dat is goed gelukt, zoals jullie in deze nieuwsbrief kunnen lezen.
De situatie met beperkende randvoorwaarden heeft zich dit schooljaar voortgezet en zal voorlopig van kracht blijven. Scholen zijn daarnaast ineens een soort frontlinie geworden. Waar in de meeste andere beroepen thuisgewerkt dient te worden en zo min mogelijk de deur moet worden uitgegaan, is dat bij de basisscholen juist niet het geval. Inmiddels is ongeveer driekwart van ons personeel minimaal 1x getest op het coronavirus, waarbij slechts in éen geval een positief resultaat gemeld werd. De drie nauwe contacten die daardoor tijdelijk in thuisisolatie verbleven, testten alle negatief. In deze laatste week is er ook één leerling positief getest. Al met al mogen we ons tot nu toe gelukkig prijzen. Nu komt er niet alleen geluk bij kijken, het goed naleven van de richtlijnen inzake hygiëne en afstand houden is essentieel.
Het betekent ook dat jullie als ouders minder fysiek contact hebben met de school. Dat blijft voorlopig zo. Contact met leerkrachten is altijd mogelijk, maar wel bij voorkeur digitaal, tenzij  een persoonlijk gesprek beter is gezien de aard van de te bespreken onderwerpen. Het lezen van ouders met kinderen is helaas ook niet meer mogelijk. Hier hebben we een oplossing voor gevonden. Lezen is fundamenteel en loopt erg terug in Nederland, zoals regelmatig in de media gerapporteerd wordt. Daar is thuis natuurlijk ook wat aan te doen, bijvoorbeeld door als ouders ook zelf te lezen. Laat jullie kinderen zien dat lezen leuk is. En nu we toch nauwelijks ergens meer naar toe mogen en niet meer uit eten kunnen: pak een boek! Een hele goede herfstvakantie gewenst.
Ronald Elward

Heel veel leuke dingen en echt veel regen in Archeon

het was niet warm het was wel aan het reegenen het was wel druk we kreegen un ijsje we gingen het gevegt kijken het was heel leuk we mogten un film kijken fan het verleeden we kreegen ook sjips ook snoepjes en ook wat te drinken we hadden feel geleerd van het verleeden jij kon boog schieten jij kon ook zwaart vegten maar het waaren niet egten zwaarden jij hoefde niet vijftien meter afstand te houden er waaren mensen die alsof deeden dat ze van het ouden tijd waaren in het miden van het dolhof zat iets om te klimen bij het speltuin was er een schomel er was grooten glijbaan er was un midelmaatig glijbaan en er was ook un kleine gleibaan een groepje die hat twee ijsjes gegeeten er waren coca kola snoepjes en ook heel feel andere dingen. er waaren dingen ont in te klimen bij de speltuin er waaren heel feel dingen in de speltuin somige kindere haden heel feel trek dus ze gingen heel feel dingen eten er waren ook kikker snoepjes er waaren twee zaken met coca kola snoepjes het was heel leuk er waaren heel feel leuke dingen in de jij kon ook in un huis en ook waar ze dingen maakten in te plek er zijn heel veel leuke dingen jij kon ook koekjes eten jij kon heel feel leuke dingen doen er was ook een dolhof er was heel feel reegen egt heel feel er was ook un spiltuin er waren drie glijbaanen er was un restorant en daar kan je drinken koopen en ook eten koopen
Emma Gelmo (gr 4) en Emily van der Lee (gr 3)
Meer foto's in de schoolapp: 2020 Archeon Middenbouw

Bonte Avond 2020

De organisators van het feest waren de leden van groep 8: Penelope van de Bilt als spellen-uitlegster, Lise van der Does als jury, Lev Dolzhenko als DJ, Mina Milasinovic als
jury, Sofia Olgers als spellen-uitlegster, Matteo Pianelli als bartender, Joah Tromp als jury, Adam Akoudad als bartender, Eva Beij als jury, Tessa van der Does als presentactrice, Xabi van der Kraaij als bartender, Basten Planjer als DJ, Alexander
Thijssen als bartender, Mila Versnel als presentactrice en Caitlyn Vrijbloed als jury.
Het feest was bij Harba Lorifa, Brabant. Het was erg gezellig, gelach hier, chips op de vloer daar ;). Na het dansen en de lange rij aan de bar, kwamen de stukjes, en er werd natuurlijk ook gewonnen. Op de 1ste plaats Pranav met zijn mukkabla, op de 2de plaats Amelié met haar ukelele solo, en op de 3de plaats Samantha en Elizabeth met hun dansje op het liedje ¨Koukou Move¨. Toen kwamen er 2 spelletjes, 1 van de 2 het 1-2-3 spel en de andere het pollepel spel. Met die 2de, lang verhaal kort, mensen slowden met elkaar. De koning en koningin van de bonte avond waren Fenna en Ridwan en degene die het beste meedeed was Imran.
Caitlyn Vrijbloed en Mina Milasinovic (gr 8)
Meer foto's in de schoolapp: 2020 schoolkamp

Boven- en middenbouw lezen samen

Vanaf eind september lezen alle kinderen uit de middenbouw Estafette of Veilig Leren Lezen samen met de kinderen uit de bovenbouw. Hiertoe is aan iedere leerling uit de middenbouw een leerling uit de bovenbouw gekoppeld. Voorheen lazen ouders samen met kinderen. Door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Dit is een mooie manier om toch voldoende aandacht te besteden aan het lezen én past heel goed binnen de Montessori filosofie, waarbij samenwerken centraal staat. De kinderen lezen twee keer per week 15 minuten met elkaar. 

Het is herfst in OB2

Het is herfst en dat is de OB2 goed te zien. We lezen mooie prentenboeken, zingen de mooiste herfstliedjes en met de kinderen zijn we een seizoensboom aan het maken. Hij is nog niet af, maar wordt wel iedere dag mooier. De kinderen komen iedere dag met mooie spulletjes om op de aandacht tafel te zetten. Ook komen de kinderen dagelijks met nieuwe woorden om ons woordweb over de herfst uit te breiden. We genieten van de harde wind en hebben gemerkt dat als je praat tegen de wind in onze stemmen zachter klinken. Ook hebben sommige kinderen met hun regenlaarzen kunnen meten hoe diep de plassen zijn.

Groep 5 naar het Bewaarde Land

Dag 2. We hebben weer in bomen geklommen. We hebben blaadjes verzameld. De wachters hebben een gedicht voor iedereen gelezen en een soort dansje gedaan. We zijn weer op pad gegaan. We hebben nieuwe bomen ontdekt. Er was ook wat engs dat de wachter deed. Dat is wat wij deden, maar ik weet zeker dat vuur, water, kleur en aarde ook veel dingen hebben gedaan. Maar dat weet ik niet, dus dat is jammer. Einde. Aralyn Downes (gr 5)
Dag 3. We hebben soep gegeten. We hebben in bomen geklommen. Dat was leuk! We hebben een spel gedaan (konijntje en vos). Dat was echt leuk. We hebben een spel gedaan waarbij je bomen moest voelen en moest raden welke boom het was en een spel gedaan dat je een lijn moest volgen. En aan het einde hebben we een mandela gemaakt. Evi Jonk (gr 5)
Meer foto's in de schoolapp:  2020 Bewaarde Land

Terug in de tijd met OB1

De afgelopen weken hebben we in OB1 vele activiteiten rondom het thema van de KInderboekenweek gedaan. De kinderen leerden over verschillende periodes uit de geschiedenis. Zo kwamen vooral de Oertijd en de Riddertijd aan bod. We zagen filmpjes en hoorden verhalen, deden spelletjes en zongen liedjes. Wat is een grot en hoe ziet een oermens eruit? Wat aten ze en hoe woonden zij? En hoe leefden ridders en jonkvrouwen? Sommige kinderen hebben ervaring opgedaan met het bouwen van een heuse "Romijnse boog". Andere kinderen speelden in de huishoek "ridder en jonkvrouw". Het waren leuke, leerzame weken waarin de kinderen fijn (samen)gewerkt hebben.

Bovenbouw Poets Society

Save the world his life
Because then i think that we are gonna survive
all lives matter
than we gonna make the world better.
--------------
A star is born
Is the veggie chicken corn
Eva Beij (gr 8)

roses are red smurfs are blue
and the air is raw
look up
and then you will find it
if that does not work and you are angry
then you pick a rose
that doesn't work
then don't sigh
dream dream
then your dream will come true
the end
Adam Akoudad (gr 8)

I love playing tennis
I have all really mutch kennis
I'm really goed in it
but I'm not really goed in the holle bolle hit!
Ha ha ha
Bliss Murray (gr 6)

Collecte voedselbank succes

Hartelijk dank aan iedereen die levensmiddelen gegeven heeft voor onze voedselbank. Wij zijn bijzonder trots op jullie allemaal voor het verzamelen van 20 bananendozen vol met eten en toiletbenodigdheden voor families in Leiden en omstreken. 
Christina Louwman en Louise Goh

Kinderboekenweek 2020

Dit jaar was Kinderboekenweek van 30 september tot 11 oktober. Iedere bouw ontving een lespakket. Op de tafel in de aula was een selectie van boeken en informatieboekjes over het thema  "En toen....." uitgestald.
Boekhandel De Kler in Leiderdorp organiseert een actie tijdens de maanden oktober, november en december waarbij ouders 20% van een aankoop aan boeken bij een van de winkels kunnen sparen voor de bieb van de school van hun kind.

Broertjes en zusjes

Elckerlyc mag zich al jaren verheugen in een zeer grote belangstelling; reden voor een fikse wachtlijst. Een broertje of zusje van een kind dat al op school zit krijgt voorrang bij plaatsing, alleen moet de school dan wel op de hoogte worden gesteld. Hebt u dus een peuter thuis die u te zijner tijd ook naar Elckerlyc wilt laten gaan laat dat de school dan zo tijdig mogelijk weten. Lisette Jansen helpt u graag verder!

Vernieuwbouw Elckerlyc

Afgelopen maandag is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen in de gemeente Leiderdorp aangenomen door de gemeenteraad. Voor wat betrft Elckerlyc, zegt het plan "Het gebouw van de Elckerlyc is verschillende keren uitgebreid. Met name kwaliteit van het oorspronkelijk gebouw laat te wensen over. Vernieuwbouw van het gebouw zorgt ervoor dat de kwaliteit van het totale gebouw op hetzelfde niveau wordt gebracht. Door de groei van het aantal leerlingen binnen het bestaande gebouw ontstaat een normatief ruimtetekort. Zodoende heeft de Elckerlyc recht op een uitbreiding van 174 m2 bvo. Ook wordt het gebouw uitgebreid met ruimten voor opvang"

De ingreep bij Elckerlyc behelst:
▪ Vernieuwbouw en uitbreiding ten behoeve van onderwijs en opvang;
▪ Moment van uitvoering in 2024;
▪ Uitbreiding ten behoeve van onderwijs van 174 m² bvo (o.b.v. 15-jaars gemiddelde)

Vernieuwbouw is de term die de gemeente hanteert voor een renovatie die gelijkwaardig zou moeten zijn aan nieuwbouw.

Pluis Thuis

De scholen zijn weer begonnen. Normaal gesproken worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de school.
Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren.

Daarom vraagt de GGD u om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.