Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 44 - nummer 29
13 mei 2016

In dit nummer:
1. De MR vergadert
2. Week van het Water
3. Wandel4Daagse
4. Skeeler mee!
5. Sterrenkers

Agenda:
18 mei: voetbaltoernooi jongens groep 4 en 6,
meisjes groep 4, 5 en 6.
30 mei: schoolreisje OB en MB
30 mei: aanvang toetsweek
6, 7, 8, 9 juni: wandelvierdaagse

De MR vergadert

Beste ouders en verzorgers, dinsdag 17 mei om 19:30 komt de medezeggenschapsraad (MR) bij elkaar voor de meivergadering. Op de agenda staat onder andere de tevredenheidspeiling. Alle ouders en verzorgers mogen de vergaderingen van de MR bijwonen. De MR wordt gevormd door ouders en personeel en heeft als doel advies aan het schoolbestuur te geven en over het beleid van de school te overleggen. Als u vragen of suggesties heeft kunt u ons ook individueel aanspreken (leerkrachten juf Selma en juf Jeanette, en ouders Susanne Brooijmans (BB2) en Aya Ezawa (MB2) of een email sturen naar: Aya Ezawa
(ayaezawa@gmail.com). Met vriendelijke groet, Aya Ezawa, voorzitter MR.

Veel extra sport

Hierboven zie je foto's van een aantal verschillende extra sportactiviteiten waar de kinderen zich in de afgelopen weken voor in konden schrijven. Er werd gekorfbald, er was een beachvolleybalclinic en op het schoolplein konden -vanwege groot succes- de Gauswheels nog een keer worden bereden!

Wandel4daagse

De wandel4daagse is dit jaar op 6, 7, 8 en 9 juni. Om die reden zal de school de toetsweek een week naar voren halen. Vanaf 30 mei zullen de kinderen nu dus getoetst worden. (Verleden jaar viel de toetsweek samen met de week van de wandelvierdaagse en een aantal van u heeft ons toen gevraagd daar in het vervolg rekening mee te houden).

Skeeler mee!

(ingezonden: )

Zaterdag 14 mei van 14:00-17:00 uur is er een skeelerkennismakingsmiddag bij Vereniging IJssport Leiderdorp aan de Boomgaardlaan 18 in Leiderdorp. Tijdens deze middag kan er spelenderwijs kennis gemaakt worden met de inline sport. Maar natuurlijk ook voor de wat meer ervaren rijder die gewoon eens kennis wil maken met het rijden op een mooie 400m asfalt baan die we hebben aan de Boomgaardlaan. Ben je niet in het bezit van skeelers, bescherming en een helm? Dat is geen probleem. Tijdens deze middag is dit allemaal in bruikleen te krijgen. Dus kom gezellig met vriendjes, vriendinnetjes, pappa's en mamma's of opa's en oma's naar onze gratis skeelerclinics. Voor extra informatie kunt u terecht op de website www.ijssportleiderdorp.nl

Sterrenkers

Hebt u een schooltuinkind? Dan weet u dat er donderdag een enorme hoeveelheid sterrenkers werd geoogst… Voor recepten: zie www.schooltuinleiderdorp.nl ! (Voor het schooltuinreceptenboek worden overigens nog sponsors gezocht zodat het opnieuw gedrukt en verspreid kan worden. Selma Jonkers weet meer!)

De kleuters bezochten het LUMC. Er waren daar namelijk teddyberen binnengebracht die dringend medische hulp nodig hadden. Gelukkig hadden ze daar op school toevallig nét les over gekregen!