Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 40 - 13 juli 2018

Agenda:  

13 juli: laatste schooldag, tot 11:45 uur
27 augustus: eerste schooldag 2018/2019
12 september: regio-staking, school gesloten.

...schrijf je een brief aan de Minister-President: krijg je nog antwoord ook...!

Geitjesreis

De kleuters gingen op schoolreis naar boerderij 't Geertje in Zoetermeer. Ze hadden een geweldige, zonovergoten dag die zo afwisselend was als wat: van pannekoeken eten, speenvegen tot klomplopen... Meer foto's vindt u hieronder en in de App!

Klein concert, Opus III

...En weer was er een mini-concert; voor de derde keer op rij. Nu was group four aan de beurt. Welluidend en enthousiast (koor en publiek). Een groot succes!

STOELTJESDAG

De éne dag ( 'stoeltjesdag', zo genoemd omdat alle kinderen dan hun stoeltje oppakken en een dagje op bezoek gaan in hun nieuwe klas) kwamen alle kinderen die vanaf 27 augustus aanstaande in de onderbouw zullen zitten kennismaken,...

kleuterreceptie

...de andere dag is er een 'afscheidsreceptie' voor de tweedegroepers die volgend schooljaar naar de middenbouw gaan. Het was een plechtig moment maar gelukkig ook heel gezellig. Bovendien waren er lekkere hapjes en dat maakt altijd álles goed!

Bowlen

Groep zeven ging woensdagmiddag gezellig bowlen (dankjulliewel Karen & Frank) . Meer foto's in de App!

Selma zestig!

Juf Selma werd van de week zestig. Op Elckerlyc gaat zoiets niet ongemerkt voorbij. Haar collega's verzorgden een lunch, er was champagne en natuurlijk gepersonaliseerd gebak!

Dank en tot ziens!

' In de afgelopen dagen ben ik werkelijk overstelpt met hartelijke woorden, leuke cadeaus, knuffels, tekeningen en nog veel meer. Ik was (en ben) daardoor en daarvoor ontroerd en dankbaar. Elckerlyc is een geweldige school en ik ben blij dat ik er tien jaar lang onderdeel van mocht uitmaken. Het ga u allen goed!'

Ouderbijdrage 2018/2019

Ieder schooljaar maakt de school een begroting voor de ouderbijdrage. Zoals u weet worden alle extra activiteiten daarvan betaald. De begroting wordt besproken door de medezeggenschapsraad; ze mag deze af- of goedkeuren. Vanzelfsprekend speelt bij het nemen van zo'n beslising mee dat er inzicht moet zijn over de uitgaven van het afgelopen jaar. Zo'n overzicht kan worden opgesteld als het schooljaar is afgelopen. Kort na de zomer zal daarom de nieuwe begroting aan de MR worden voorgelegd ter bespreking. U hoort dan kort daarna waar het op is uitgekomen. Het ligt overigens in de lijn der verwachting dat de ouderbijdrage voor het vijfde jaar op rij gelijk kan blijven. Te allen tijde geldt dat u, in het geval de betaling u zorgen zou baren, u daarover in overleg kunt met de schoolleiding. Korting of kwijtschelding behoren dan tot de mogelijkheden.

Staking gaat door

Het is u vast niet ontgaan dat de salarissen van het onderwijspersoneel per 1 september a.s. iets zullen stijgen. Desalniettemin gaat de staking van 12 september gewoon door. Er is nog steeds een flinke kloof te overbruggen; alleen al in Amsterdam is er na de zomer voor 8.000 leerlingen geen leerkracht. De verwachting is dat dit aantal in een razend tempo zal oplopen. Er moet écht iets gebeuren wil er niet een hele generatie leerlingen te maken krijgen met 'noodreparaties'.  Alhoewel al het personeel van Elckerlyc zich realiseert dat staken gepaard gaat met ongemak rekent het toch op uw begrip en solidariteit!

zesdegroepers zijn in de vakantie iedere woensdag van 10.00-12.00 uur welkom voor het verzorgen van hun schooltuin. Meester Bram is er dan ook!