Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 46 - nummer 18-  12 januari 2018

Agenda:  
24 januari: Voorleesontbijt
25 januari: voorlichting NIO
29 jan - 2 feb: toetsweek
6 februari: afname NIO
24 feb-4 maart: voorjaarsvakantie

NIO

Op Elckerlyc geven we onze achtstegroepers bij het schoolverlaten vanzelfsprekend een zo goed mogelijk schooladvies mee. Daarbij vertrouwen we niet alleen op wat we in de voorgaande acht schooljaren over een kind hebben geleerd; bovendien nemen we naast de wettelijk verplichte eindtoets ook een intelligentietest af, de zogenaamde 'NIO-toets'. Deze is voor de kinderen nauwelijks belastend en je hoeft er ook niet voor te leren.  De uitkomst ervan kan u helpen bij het beslissen welke schoolkeuze voor uw kind een verstandige is. In onze gesprekken met scholen voor voortgezet onderwijs merken we dat onze adviezen gewaardeerd worden, vooral omdat ze vrijwel altijd correct zijn. Een voorlichtingsavond over deze test is er op 25 januari; de afname zelf staat gepland voor 6 februari. De uitslag is er dan enkele weken later. 

De onderwijsinspectie

Het onderwijs in Nederland wordt van heel veel kanten 'in de gaten gehouden'. Zo zijn er niet alleen allerlei inspecties die bijvoorbeeld de veiligheid van het schoolgebouw betreffen, of de financiën, het arbobeleid of de staat van onderhoud van de speeltoestellen: ook de school als instituut komt soms onder het vergrootglas te liggen. De onderwijsinspectie komt dan langs en vormt zich een oordeel over alle aspecten die het onderwijs betreffen. Zo wordt er gekeken naar de resultaten van de kinderen, of de  wettelijk bepaalde onderwijsinhouden aan bod komen, of de leerkrachten voldoende vaardig zijn, of er een deugdelijk kwaliteitssysteem is en zo nog een tiental aspecten. De internationale afdeling van onze school zal daartoe op 8 februari een inspecteur mogen begroeten. De Nederlandse afdeling zal rond de zomervakantie aan de beurt zijn. De uitslag laat in de regel enkele weken op zich wachten, maar we houden u natuurlijk op de hoogte! 

Heel veel kerstspullen

Het kan u niet ontgaan zijn: in de hal staat een enorme berg met dozen, tassen en kratten. Hierin zitten de kerstbomen (en alle overige versieringen) van de afgelopen feestmaand. Aanstaande maandag worden ze opgehaald om weer voor een jaar in de opslag te verdwijnen. 

Juf Lidewijde ging nog maar kort geleden met bevallingsverlof: op 10 januari is haar zoon Cas geboren!

Kaartje

(...en wilt u een kaartje sturen: Lidewijde Hoogenboom, Hugo Franssen en broer Tim zijn daar vast blij mee: Prinses Margrietstraat 1, 2396 XC, Koudekerk a/d Rijn). 

Filosofie

Binnenkort beginnen in de bovenbouwgroepen de lessen filosofie. Filosofiedocent Chester Vacquier heeft zich inmiddels grondig voorbereid. Vraag uw kind er eens naar; we zijn benieuwd wat u ervan vindt!