Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

In dit nummer:

Agenda:  
5 december: Sinterklaas
12 december: mogelijke stakingsdag
21 december: Kerstdiner
23 december: aanvang kerstvakantie

Jaargang 46 - nummer 11 - 10 november 2017