Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 44 - nummer 36
8 juli 2016

In dit nummer:
1. Musicals
2. Juf Sue met pensioen
3. overbuurvrouw
4. Uitvliegen
5. Ameland
6. Afscheidsschuur
7. Opruimen en leeghalen!


Agenda:
28 juni: Musical schoolverlaters International School
30 juni: Musical schoolverlaters montessorischool.
8 juli: de zomervakantie start om 11:45 uur.

Twee afscheidsmusicals!

IS en DS zetten hun beste beentje voor...

Verleden week dinsdag en donderdag werden er twee musicals opgevoerd, 's middags voor de kinderen van de school en 's avonds voor ouders, familie en vrienden. Het waren twee geweldige stukjes totaaltheater: de kinderen van de Internationale school voerden Rood Kapje op (in de bewerking van Roald Dahl) en de kinderen van de montessorischool voerden de afscheidsmusical 'Alles Overboord' op. Na afloop was er een gezellige nazit waarbij ook nog wel een traantje geplengd werd...

Juf Sue Goddard

(dep. Director for the International school)

...gaat na de zomervakantie met pensioen. De kinderen van de school hadden leuke stukjes voor haar ingestudeerd, na afloop konden ouders haar de hand drukken en 's middags hebben haar collega's haar op gepaste wijze uitgezwaaid met een leuke high tea in Scheveningen. We willen juf Sue graag heel erg hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor Elckerlyc en we wensen haar een fijne nieuwe levensfase toe!

De school heeft een overbuurvrouw

(een al wat oudere Russische dame.)

Ze heeft het niet heel breed; van de week schoot ze ons aan met een briefje... Mocht u in het gelukkige bezit zijn van één van deze meubels en er vanaf willen...?

De achtstegroepers vliegen uit...

Maar eerst nog even onder ons poortje door!

Traditiegetrouw worden de achtstegroepers op hun allerlaatste schooldag uitgezwaaid door hun achterblijvende medeleerlingen. Ze mogen dan in een lange slinger door een hele lange poort, gevormd door kinderarmen! Aan het eind staan hun ouders om ze op te vangen. Nog één keer de échte poort door en dan is het voorbij, de Basisschooltijd...!

Schoolkamp Ameland

..Na de zomer gaan de kinderen in de bovenbouw weer op kamp; dit jaar naar Ameland! Gedurende de hele schoolloopbaan heeft u middels de ouderbijdrage 'gespaard' voor de drie kampen in de bovenbouw. Van jaar tot jaar berekenen we echter wat we op het gespaarde berdag tekortkomen. Dit jaar is dat €55,- ( we gaan vier ipv drie dagen en de reis is vanwege de pont over de Waddenzee extra duur). Vriendelijk willen we u verzoeken deze €55,- (ovv de naam van uw kind) over te maken op rek. nr. NL56ABNA0567815048, tnv  'Montessorischool'. Hiernaast ziet u de leerlingen van de aanstaande groep 8 vergaderen over de spellen die ze voor hun klasgenoten in het bos willen gaan organiseren!

Afscheidsschuur

De achtstegroepers die onder leiding van moeder Danielle Janssen een mooi nieuw kunstwerk op het schoolschuurtje schilderden haalden daarmee de krant!

...vele handen maken licht werk. Dat bleek ook vandaag weer. Létterlijk met z'n allen hebben we de hele school leeggehaald, en twee stampvolle zeecontainers zijn daardoor nu onderweg naar de Cariben. De tafeltjes en stoeltjes van Elckerlyc zullen daar worden verdeeld over drie scholen.