Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 44 - nummer 32
3 juni 2016

In dit nummer:
1. Schoolreis
2. Zomerfeest
3. Wandel4daagse
4. Oude Boeken
5. Bovenbouwbedrijfjes
6. ...van de MR

Agenda:
6, 7, 8, 9 juni: wandelvierdaagse
24 juni: zomerfeest
28 juni: Musical schoolverlaters International School
30 juni: Musical schoolverlaters montessorischool.

Schoolreis

De kinderen van de onderbouw en de middenbouw gingen op schoolreis. Het werd -zoals het hoort- een heel erg leuke maar vermoeiende dag (...en niet alleen voor de kinderen ;-). Hierboven een impressie van het bezoek van de kleuters aan Plaswijck in Rotterdam; volgende week foto's van de middenbouw in Amsterdam!

Zomerfeest 24 juni

Op 24 juni, tussen 1700 en 1900 uur, wensen we u graag een fijne zomervakantie toe. Alle klassen verzorgen een optreden, er zijn heel veel leuke spelletjes en er is genoeg te eten en te drinken. (Wilt u participeren en een half uurtje schminken, een springkussen beheren of worst tussen een broodje stoppen? U maakt in één klap honderden nieuwe vrienden ;-) ! Aanmelden kan via de leerkacht van uw kind).

Wandel4daagse

Aanstaande maandag gaat de avondvierdaagse weer van start bij Velocitas; een heleboel kinderen meldden zich al aan. Het wordt weer een gezellige en sportieve gebeurtenis! (Hebt u zich niet aangemeld en wilt u toch meewandelen? Aanmelden kan ook nog ter plekke!) De start is alle dagen om 17.45 uur (m.u.v. donderdag, dan starten de 10 kilometerlopers wel om 17.45 uur maar de 5- en 3 kilometerlopers om 18.00 uur). De kinderen die 3 kilometer wandelen starten op dinsdag. Alle kinderen die meewandelen krijgen niet alleen een medaille op de laatste avond maar ook een cadeautje van school op de eerste avond. Bovendien is er altijd wat te snoepen en te drinken onderweg.

Oude boeken

Regelmatig krijgen we een doos oude boeken aangeboden op school. De bibliotheek is echter ruim voorzien (en bovendien laten we de kinderen af en toe liever kennis maken met nieuwe boeken). U hoeft dus niet meer aan ons te denken bij het opruimen van uw boekenkast!

Bovenbouwbedrijfjes

Tijdens het zomerfeest presenteren de bovenbouwleerlingen hun bedrijfjes. Daarvoor maken ze momenteel een 'businessplan' en denken ze na over investeren, omzet en winstmaximalisatie... Eén van die bedrijfjes (Orestis, Mika en Rens zijn daar alle drie CEO) heeft deze nieuwsbrief als communicatiekanaal ontdekt. Ze hebben de redactie gevraagd om hieronder een knop naar hun website op te nemen. Vanzelfsprekend doen we dat graag!

Bekijken

...van de MR

Beste ouders en verzorgers, Namens de Medezeggenschapsraad (MR) stuur ik u een kort verslag van onze vergadering van 17 mei. De MR heeft kennis genomen van twee recente enquêtes (het tevredenheidsonderzoek en de enquête over de mogelijkheid een klankbord op te richten). Er lijkt weinig animo om een klankbord op te richten, wel beoogt de MR in het komende jaar op verschillende manieren het bestaan en de activiteiten van de MR meer zichtbaar te maken. De MR heeft bij deze vergadering ook de gezamenlijke activiteiten van de Montessori- en Internationale afdelingen besproken, onder andere de gezamenlijke sportactiviteiten en de projectweek, en geadviseerd deze verder te uit te breiden. De MR heeft
van ouders opmerkingen over de leesboekjes voor de middenbouw ontvangen, die vooral wat omgang met culturele diversiteit betreft wat verouderd lijken. Een delegatie van de MR zal samen met leerkrachten over de vervanging van deze boeken overleggen. Hebt u opmerkingen of suggesties, of wilt u graag meer informatie ontvangen, neem dan contact op met een van de MR-leden van de Montessori-afdeling (Susan Brooijmans, Selma Gallacher, Jeanette Ekholm, of ondergetekende), of stuur een e-mail naar de voorzitter: ayaezawa@gmail.com. De volgende
bijeenkomst van de MR is op 21 juni 2016. Namens de MR, Aya
Ezawa, Voorzitter MR Elckerlyc International/Montessorischool.

Als je veel en intensief aan het spelen en leren bent vergeet je als kleuter wel eens om op tijd naar de WC te gaan. Gelukkig hebben we op school dan een heleboel reservekleding. (Dat wil zeggen: als dat na zo'n ongelukje gewassen weer terug op school komt... )