Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 44 - nummer 25
1 april 2016

In dit nummer:
1. Gratis snoep?
2. Vacature
3. Gauswheel
4. Verlof
5. Sri Lanka
6. Veiligheid
7. Acrogym

Agenda:
7 april: verkeersexamen groep 7.
13 april: korfbaltoernooi.
19 en 20 april: IEP-toets
22 april: Koningsspelen.
11 mei: voetbaltoern. groep 2, 7 en 8.
18 mei: voetbaltoernooi jongens groep 4 en 6, meisjes groep 4, 5 en 6.

Gratis snoep!

Haribo geeft vandaag gratis zakken snoep weg. Dat wil zeggen: als uw kind bijgaande folder meenam. Maar let op: die is alleen vandaag geldig!

Meer lezen

Vacature

Er zijn vacatures voor leden van de ondersteuningsplanraad. Onderaan leest u er meer over!

Gauswheel

Gymjuf Ginny organiseerde vandaag een clinic 'Gauswheels'. Oók heel erg leuk om mee rond te racen, maar weer heel anders (en veel veiliger) dan de wheely's van verleden week!

Meer lezen

Veel extra sport

Hierboven zie je foto's van een aantal verschillende extra sportactiviteiten waar de kinderen zich in de afgelopen weken voor in konden schrijven. Er werd gekorfbald, er was een beachvolleybalclinic en op het schoolplein konden -vanwege groot succes- de Gauswheels nog een keer worden bereden!

Sri Lanka

Anne, de volwassen dochter van juf Ilse, is momenteel op Sri Lanka om als vrijwilliger Engelse les te geven. Dat ze haar montessoriwerkjes niet vergeten is blijkt uit bijgaande foto!Veiligheidsmonitor

In de afgelopen week is de 'veiligheidsmonitor' weer afgenomen. De kinderen van de bovenbouw vulden een vragenlijst in over hoe ze de (sociale) veiligheid op school beleven. De resultaten ervan zijn weer de basis voor het schrijven van het sociale veiligheidsplan van de school. De afname werd begeleid door Danielle Geel, onze veiligheidsmedewerker. Onze school maakt gebruik van het instrument dat door ITS is ontwikkeld.

Acrogym

Spannend gymmen!

Deze week de Gauswheels, verleden week was het acrogym. De kinderen komen aan spannende, uitdagende en boeiende gymnastiekactiviteiten beslist niets tekort! Acrogym is een combinatie van acrobatiek en gymnastiek.

Uitgebreide info over de ondersteuningsplanraad

(Ingezonden: ) Gezocht: Vier leden voor de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband PPO regio Leiden. Te weten drie leden uit de oudergeleding en een lid uit de personele bezetting. Achtergrond ondersteuningsplanraad: Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking gesteld. Het geld voor ondersteuning in het onderwijs wordt op een nieuwe manier verdeeld over de scholen en de leerlingen
met als doel: alle leerlingen met de juiste ondersteuning op een school dicht bij huis. Dit gebeurt in de zogeheten samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden bestaat uit 80 scholen (basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal
onderwijs). Binnen dit samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt met betrekking tot de vorm, verdeling en de inzet van financiële middelen en de extra ondersteuning voor de leerlingen van alle scholen in de regio. Deze afspraken worden beschreven in het ondersteuningsplan. Voor medezeggenschap op dit ondersteuningsplan is er een ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. Dit is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband die het ondersteuningsplan mede- beoordeelt via het instemmingsrecht. Binnen dit samenwerkingsverband werkt de OPR constructief
samen met het PPO, probeert pro actief mee te denken en fungeert ook als klankbord voor het PPO.
De OPR is samengesteld uit medewerkers en ouders van leerlingen van de scholen uit het samenwerkingsverband. Dit zijn betrokken en kundige mensen, die samen beschikken over voldoende expertise op het gebied van onderwijs, ondersteuning (zorg op school) en financiën. Op dit moment zoeken we 3
ouders (van een leerling op één van de scholen binnen het samenwerkingsverband
PPO regio Leiden). We zijn vooral op zoek naar leden die: 1. affiniteit of ervaring hebben met onderwijs, zorg en/of financiën, 2. het leuk vinden tijd en energie te steken in een goed ondersteuningsplan, 3. zich voor
minimaal vier jaar willen inzetten en ongeveer 1 maal per 2 maanden kunnen vergaderen ( met incidenteel wat voorbereidend werk), 4. constructief en communicatief kunnen meedenken, 5.hun individuele situatie of belang enigszins kunnen scheiden van het algemene belang waar dat mogelijk conflicteert. Lijkt dit je wat? Meld je aan voor 20 april 2016 met een korte motivatie via opr@pporegioleiden.nl Wil je eerst nog wat meer weten? Dan
kun je via ditzelfde mail adres of per telefoon (06-36180525) onze voorzitter Saskia Verhagen bereiken die je vragen kan beantwoorden. Meer informatie over de OPR vind je via de knop hieronder!

Meer lezen
...met z'n allen van de glijbaan, já gezellig!